Frequently asked questions

How long is the M1 Classification valid and who can apply for it?

M1 Classification of a product can be applied by the manufacturer or the importer. The classification is valid for three years at a time.

If there have been no changes in the composition or manufacturing process of the product during the first classification period, the product is eligible for one 3-year continuation of the classification without retesting.

Thus, the product must be tested every six years, but the classification must be re-applied every three years.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.

How do you know if a product is M1-classified?

M1 Classification label may be used in the marketing of an M1-classified product. The classification label may only be used in relation to M1-classified products and shall not refer to the company as a whole or to products for which no classification has been granted.

Each product that has received an M1 Classification has also been issued with a classification certificate, indicating to which company and product name the right to use the classification has been granted and for how long the classification is valid.

M1-classified products can also be searched in the M1 database by company or product name as well as the Talo 2000 classification.

If a product cannot be found in the M1 database, it does not have a valid M1 Classification. If you suspect misuse of the M1 Classification or detect misleading marketing, please report it to the M1 Product Manager.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.