Usein kysytyt kysymykset

Miten hankin Rakennustiedon EPD -selosteen?

EPD-selosteen tiedot pohjautuvat LCA-analyysiin (Life Cycle Assessment eli elinkaarianalyysi), joten selosteen hankkiminen alkaa tietojen keräämisellä ja LCA-analyysin teolla. Tässä kohtaa on jo hyvä tietää EPD:n tuleva julkaisija, jotta LCA-laskennassa otetaan huomioon julkaisijan laatimat tarkemmat ohjeet (PCR) ja tarvittavat tiedot. Seuraava askel on, että tiedot esitetään standardin EN 15804 ja PRC ohjeiden mukaan selosteena, jonka sisältö varmennetaan ulkopuolisen verifioijan kanssa. Verifioitu seloste on se, minkä me sitten julkaisemme Rakennustiedossa.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.

Mitä EPD-seloste kertoo?

Nimi EPD-seloste tulee sanoista Environmental Product Declaration. EPD-selosteessa kerrotaan monipuolisesti tuotteen aikaansaamat vaikutukset ympäristölle ja eri luonnonvarojen käyttö lähtien raaka-aineiden hankkimisesta, muokkaamisesta ja kuljetuksista aina siihen, miten tuote rakennuksen purkamisen jälkeen saadaan kierrätettyä ja hyödynnettyä tai mitä vaikutuksia sen loppusijoittamisella on.

Tietojen pohjana on LCA-laskenta ja seloste käy läpi verifioinnin, mikä takaa selosteessa esitettyjen tietojen oikeellisuuden ja läpinäkyvyyden sekä sen, että selosteelle asetetut vaatimukset on täytetty. Jos halutaan tehdä luotettavaa laskentaa rakennuksen elinaikaisesta hiilijalanjäljestä tai muista vaikutuksista, EPD tarjoaa lähtötiedot tähän laskentaan.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.

Mitä hyötyä on EPD-selosteesta?

EPD-seloste antaa monipuolista, ulkopuolisen verifioijan varmentamaa tietoa tuotteen vaikutuksista ympäristölle ja eri luonnonvarojen käytöstä lähtien sen raaka-aineista, valmistamisesta ja ulottuen aina loppusijoitukseen ja kierrätykseen.

EPD-ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. EPD-ympäristöseloste on tyypin III ympäristömerkki. Eri ympäristöluokitukset antavat pisteitä EPD-selosteellisten materiaalien käytöstä.

EPD-itsessään ei ota kantaa tuotteen hyvyyteen, mutta se tarjoaa läpinäkyvää ja varmennettua standardinmukaista tietoa eri vaikutuksien suuruudesta ja mahdollistaa rakennusten tai rakenneosien elinkaaren laskennan. Antamalla luotettavaa tietoa tuotteen ympäristövaikutuksista, voit valmistajana olla vaikuttamassa kehitykseen ympäristöystävällisempään suuntaan.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.