Rakennustiedon ympäristöluokitus käytössä oleville rakennuksille

Käytössä olevien rakennusten Rakennustiedon ympäristöluokitus tukee rakennuksen vastuullista johtamista ja palvelujen hankintaa. Käyttö2023-kriteeristössä tehdään näkyväksi myös rakennuksen tuottamat olosuhteet ja sitä kautta käyttäjille luotu laadukas ja ympäristötehokas sisäilmasto.

Rakennustiedon ympäristöluokitus käytössä oleville rakennuksille voidaan laatia rakennukselle, jolla ei ole ennestään ympäristöluokitusta ja se sopii myös hyvin hankevaiheessa Rakennustiedon ympäristöluokituksen saaneiden rakennusten käyttövaiheen ympäristösuorituskyvyn johtamiseen ja osoittamiseen.

Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023 sopii laatujärjestelmän omaiseen jatkuvan parantamisen ohjaamiseen ja rakennuksen kiinteistöstrategian tueksi. Kriteeristöllä voidaan tehdä alkuvaiheessa nykytilakartoitus, hyödyntää kriteeristöä palveluiden- ja energianhankinnassa, kehittää rakennuksen sisäilmastoa ja tarjota tuleville käyttäjille työkalu rakennuksen ympäristövastuullisuuden osoittamiseen.

Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023 on EU-taksonomian kanssa yhteensopiva niiltä osin kun taksonomian vaatimuksia olemassa oleville vai käytössä oleville rakennuksille on asetettu. Kolmen tähden luokitustaso tulee täyttämään EU-taksonomian vaatimukset.

Käytössä olevien rakennusten Rakennustiedon ympäristöluokitus sisältää kriteeristöt asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille. Rakennustiedon ympäristöluokitus käytössä oleville rakennuksille on voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen luokitus on päivitettävä.

Auditointi ja luokitus

Rakennustiedon ympäristöluokitus Käyttö2023 perustuu rakennuksen dokumentaatioon, hankintasopimuksiin sekä käyttäjätyytyväisyyskyselyyn. Luokitusprosessiin sisältyy myös Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultin tekemä kiinteistökierros.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditoija tarkistaa kohteen tiedot työkalusta.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmä valvoo luokitusprosessia ja myöntää käytössä olevan rakennuksen Rakennustiedon ympäristöluokituksen.