Luokitusprosessi

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen voi myöntää vain Rakennustieto. Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus, johon tulee liittää sekä testausraportti että pyydetyt tiedot tuotteista. Luokitushakemukset jätetään käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta ja ne käsitellään luottamuksellisesti puolueettoman luokitustyöryhmän toimesta.

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään käyttötavaltaan sekä fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, voidaan ne luokitella tuoteryhmänä. Tuoteryhmittely tulee tehdä ennen testaus- ja luokitushakemus vaihetta. Luokitusprosessin eri vaiheet on ohjeistettu tarkemmin osioissa Luokituksen hakeminen ja eri hakemustyypit sekä Tuotteiden testaus ja luokituskriteerit.

Luokitusta haetaan portaalin kautta

Kaikki hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta. Sähköpostitse tai postitse toimitettujen hakemusten käsittelyä ei pystytä takaamaan. Hakemusportaaliin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka luodaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kun uuden yhteyshenkilön tiedot on vahvistettu Rakennustiedon toimesta, yhdistyy yhteyshenkilö yritystiliin, jolloin yhteyshenkilön jättämät hakemukset näkyvät yhteyshenkilön lisäksi kyseisen yrityksen pääkäyttäjälle.

Hakemukset tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään neljä (4) työpäivää ennen luokituskokousta, jotta hakemus ehditään lisätä kokouksen asialistalle. Ethän yhdistä yhteen hakemukseen useita eri tuotteita tai tuoteryhmiä. Jos hakemus vaatii täydennystä tai lisätietoja, pyydetään niitä hakemuksen yhteyshenkilöltä ennen luokituskokousta.  Jättämällä hakemuksen hakija sitoutuu maksamaan Rakennustieto Oy:lle luokituksesta voimassa olevan hinnaston mukaisen luokitusmaksun sekä mahdolliset muut luokituksen myöntämiseen liittyvät maksut. Jos hakemuksessa ei ole kaikkia käsittelyyn tarvittavia tietoja, siirtyy se luokitustyöryhmän käsiteltäväksi vasta kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu. Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä luottamuksellisesti. Tulevien luokituskokousten ajankohdat löytyvät hakemusportaalista. Luokitustyöryhmän päätökset ja hyväksyttyjen hakemusten luokitusdokumentit toimitetaan hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiin pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.

Luokituksen jatko- ja uusintakausien voimassaolo jatkuu siitä mihin edellinen luokituskausi päättyy, joten hakija ei häviä hakemalla luokitukselleen jatkoa tai uusintaa ennen luokituskauden umpeutumista, mutta ei toisaalta myöskään voita mitään hakemalla lisäkautta myöhässä. Luokituksen jatkoa ja uusintaa voi hakea 6 kk ennen luokituksen umpeutumista.

Luokituksen hakeminen ja eri hakemustyypit

Uusi luokitushakemus

Jos tuotteella ei entuudestaan ole M1-luokitusta, voi valmistaja tai maahantuoja hakea M1-puhtausluokitusta testautettuaan tuotteensa ilmanvaihtotuotteiden testausohjeen mukaisesti hyväksytyssä testauslaboratoriossa. Luokitusta haettaessa testausraportti ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Uuteen luokitushakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • tuotetyyppikohtaiset erityisvaatimukset
 • testiraportti tai -raportit

Luokituksen jatkohakemus

Mikäli tuotteen valmistustavassa, koostumuksessa tai muissa ominaisuuksissa ei ole ensimmäisen kolmen vuoden luokitusjakson aikana tapahtunut muutoksia, voi luokituksen voimassaoloa jatkaa jatkohakemuksella yhden 3-vuotiskauden ilman uusintatestausta. Jatkohakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • tuotetyyppikohtaiset erityisvaatimukset
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty selvitys tuotteen sekä tuotantoprosessin muutoksista sitten edellisen hakemuksen/laboratoriotestien (dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot, kaikki hakemukseen liittyvät tuotenimet sekä edellisen testauksen ajankohta)
 • viimeisin testausraportti tai -raportit

Luokituksen uusintahakemus

Kun tuotteen luokitus on ollut voimassa yhteensä kuusi (3+3) vuotta, tulee tuote testata uudelleen ja luokitus uusia. Luokitusta haettaessa testausraportti ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Uusintahakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • testiraportti tai -raportit

Tuotenimimuutos

Luokitellun tuotteen nimi voidaan muuttaa sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Jotta luokiteltuja tuotteita etsivät löytävät tuotteet M1-tietokannasta, on tuotenimimuutokset syytä tehdä mahdollisimman pian muutoksen tultua voimaan tai jopa jo ennen muutoksen tapahtumista (tarvittaessa sekä uusi että vanha nimi voivat olla luokituksen piirissä yhtä aikaa). Muutettaessa tuotteen nimeä hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • uuden tuotenimen tuotetiedot
 • uuden tuotenimen tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty vakuutus tuotenimien koostumuksen ja tuotantoprosessin vastaavuudesta (dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot sekä mitkä tuotenimet vastaavat toisiaan)

Muutosyrityksen tiedoissa tai luokituksen siirto toisen yrityksen nimiin

Luokituksen haltijan tietoihin voidaan tehdä muutoksia sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Jotta luokiteltuja tuotteita etsivät löytävät tuotteet M1-tietokannasta , on luokituksen haltijaan kohdistuvat muutokset syytä tehdä mahdollisimman pian muutoksen tultua voimaan. Muutettaessa luokituksen haltijan tietoja hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
 • uuden luokituksen haltijan tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • tuotetyyppikohtaiset erityisvaatimukset
 • luokituksen alkuperäisen haltijan allekirjoitettu ja päivätty selvitys yritysmuutoksesta ja sen vaikutuksista tuotteen (tai tuotteiden) koostumukseen ja tuotantoprosessiin (dokumentista on käytävä ilmi molempien yritysten tiedot (tai yrityksen uudet ja vanhat tiedot) sekä minkä tuotteiden luokitusta muutos koskee)

Muutostuotteen koostumuksessa tai valmistusprosessissa

Jos tuotteen koostumuksessa tai valmistusprosessissa tehdään muutoksia, joilla voi olla vaikutusta tuotteen puhtausluokitukseen, tulee näistä muutoksista ilmoittaa Rakennustiedolle etukäteen. Luokitustyöryhmä arvioi annettujen tietojen perusteella, tarvitseeko tuote tai tuoteryhmä testata uudelleen vai ei. Muutosilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite; jos tuotekortti ja/tai käyttöohje muuttuu tuotemuutoksen myötä, tulee toimittaa sekä vanha että uusi tuotekortti)
 • viimeisin testausraportti tai -raportit
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty selvitys tuotteen sekä tuotantoprosessin muutoksista (dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot, kaikki hakemukseen liittyvät tuotenimet sekä muutoksen ajankohta)

 

Tuotteenpoistaminen luokituksen piiristä

Luokituksenhaltija voi halutessaan luopua tuotteen puhtausluokituksesta ja poistaa tuotteen M1-tietokannasta myös kesken luokituskauden, jos esimerkiksi tuotteen valmistus lopetetaan. Poistoilmoitukseen tulee sisällyttää listaus poistettavista tuotenimistä.