Luokitusprosessi

Rakennusmateriaalien päästöluokituksen voi myöntää vain Rakennustieto. Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus, johon tulee liittää sekä testausraportti että pyydetyt tiedot tuotteista. Luokitushakemukset jätetään käsiteltäväksi portaalin kautta ja ne käsitellään luottamuksellisesti puolueettoman luokitustyöryhmän toimesta.

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään käyttötavaltaan sekä fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, voidaan ne luokitella tuoteryhmänä. Tuoteryhmittely tulee tehdä ennen testaus- ja luokitushakemusvaihetta, jotta luokitustyöryhmä pystyy valitsemaan testattavan tuotteen (tai tuotteet) ja näin minimoidaan testauskustannukset.

Kuvassa 1 on esitetty yleiskuva luokitusprosessista. Tarkempia ohjeita eri vaiheesiin löytyy osioista Tuoteryhmittely ja Tuotteiden testaus ja luokituskriteerit sekä alla olevista hakemustyyppikohtaisista ohjeista.


Luokituksen hakeminen ja eri hakemustyypit – kaikki hakemukset tehdään hakemusportaalin kautta

Luokitusta haetaan portaalin kautta

Kaikki hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta. Sähköpostitse tai postitse toimitettujen hakemusten käsittelyä ei pystytä takaamaan. Hakemusportaaliin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka luodaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla. Kun uuden yhteyshenkilön tiedot on vahvistettu Rakennustiedon toimesta, yhdistyy yhteyshenkilö yritystiliin, jolloin yhteyshenkilön jättämät hakemukset näkyvät yhteyshenkilön lisäksi kyseisen yrityksen pääkäyttäjälle. Jättämällä hakemuksen hakija sitoutuu maksamaan Rakennustieto Oy:lle luokituksesta voimassa olevan hinnaston mukaisen luokitusmaksun sekä mahdolliset muut luokituksen myöntämiseen liittyvät maksut. 

Hakemukset tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään neljä (4) työpäivää ennen luokituskokousta, jotta hakemus ehditään lisätä kokouksen asialistalle. Ethän yhdistä yhteen hakemukseen useita eri tuotteita tai tuoteryhmiä. Jos hakemus vaatii täydennystä tai lisätietoja, pyydetään niitä hakemuksen yhteyshenkilöltä päästöluokituksen tuotepäällikön toimesta ennen luokituskokousta. Jos hakemuksessa ei ole kaikkia käsittelyyn tarvittavia tietoja, siirtyy se luokitustyöryhmän käsiteltäväksi vasta kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu. Kaikki asiakirjat ja tiedot, jotka hakija toimittaa hakemuksensa yhteydessä, käsitellään luokitustyöryhmässä luottamuksellisesti. Luokituskokouksia pidetään kerran kuukaudessa (pois lukien heinäkuu) ja tulevien kokousten ajankohdat löytyvät hakemusportaalista. Luokitustyöryhmän päätökset ja hyväksyttyjen hakemusten luokitusdokumentit toimitetaan hakemuksella ilmoitettuun sähköpostiin pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta.  

Luokituksen jatko- ja uusintakausien voimassaolo jatkuu siitä mihin edellinen luokituskausi päättyy, joten hakija ei häviä hakemalla luokitukselleen jatkoa tai uusintaa ennen luokituskauden umpeutumista, mutta ei toisaalta myöskään voita mitään hakemalla lisäkautta myöhässä. Luokituksen jatkoa ja uusintaa voi hakea n. 6 kk ennen luokituksen umpeutumista. 

Mikäli olet luokittelemassa useita käyttötavaltaan sekä fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia tuotteita, tutustuthan ensimmäisenä osioon Tuoteryhmittely.

Uusi luokitushakemus

Jos tuotteella ei entuudestaan ole M1-luokitusta, voi valmistaja tai maahantuoja hakea M1-päästöluokitusta testautettuaan tuotteensa M1-protokollan mukaisesti hyväksytyssä testauslaboratoriossa. Luokitusta haettaessa testausraportti ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Uuteen luokitushakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • M1-protokollan mukainen testiraportti tai -raportit (korkeintaan vuoden vanha)

Private label -tuotteen M1-luokitus

Jokaisen valmistajan tai maahantuojan tulee hakea itse M1-luokitusta omalle private label -tuotteelleen. Tällöin luokitustunnuksen käyttöoikeus on tuotetta markkinoivalla ja myyvällä yrityksellä ja myös luokiteltuja tuotteita M1-tietokannasta etsivä löytää tuotteen sen valmistajan nimellä, joka tuotetta omalla brändillään markkinoi. Jos private label -tuote on sekä koostumukseltaan että valmistusprosessiltaan identtinen jo M1-luokituksen piirissä olevan alkuperäistuotteen kanssa, ei private label -tuotteen luokitusta varten tarvita uusia testejä. Jos alkuperäistuote ei ole M1-luokiteltu, on private label -tuotteen luokitusprosessi sama kuin minkä tahansa tuotteen, jolle ollaan hakemassa M1-luokitusta. Alkuperäisen tuotteen luokitukseen perustuva private label -tuotteen M1-luokitus on voimassa saman ajanjakson kuin alkuperäinen luokitus, joka luokituksen hakemishetkestä riippuen voi olla vähemmän kuin täysi 3-vuotinen luokituskausi. Private label -tuotteen luokitusmaksu on sama kuin ns. tavanomaisen tuotteen luokitusmaksu. 

Jos private label -tuotteen M1-luokitushakemus perustuu valmistajan alkuperäisen tuotteen luokitukseen, tulee private label -tuotteen luokitushakemukseen liittää seuraavat tiedot:

 • private label -tuotteen tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • private label -tuotteen tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • private label -tuotteen käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • alkuperäisen luokituksen haltijan allekirjoitettu ja päivätty valtuutus/lupa käyttää heidän luokitustaan sekä testituloksia private label -tuotteen M1-luokitushakemuksen pohjana
  • hakijalla ei tarvitse olla alkuperäistä testiraporttia hallussaan
  • alkuperäisen luokituksen haltija voi toimittaa tämän dokumentin myös suoraan Rakennustiedolle
 • valmistajan allekirjoitettu ja päivätty vakuutus tuotenimien koostumuksen, raaka-aineiden sekä tuotantoprosessin vastaavuudesta
  • dokumentista tulee käydä yksiselitteisesti ilmi mitkä tuotteet vastaavat toisiaan
  • tämä voi olla myös samassa dokumentissa kuin edellä mainittu valtuutus
  • alkuperäisen luokituksen haltija voi toimittaa tämän dokumentin myös suoraan Rakennustiedolle

Luokituksen jatkohakemus

Mikäli tuotteen valmistustavassa, koostumuksessa tai muissa tuotteen päästöihin vaikuttavissa ominaisuuksissa ei ole ensimmäisen kolmen vuoden luokitusjakson aikana tapahtunut muutoksia, voi luokituksen voimassaoloa jatkaa jatkohakemuksella yhden 3-vuotiskauden ilman uusintatestausta. Luokituksen jatkoa voi hakea hyvissä ajoin, jo n. 6 kk ennen luokituskauden umpeutumista. Luokituksen jatkokauden voimassaolo jatkuu siitä mihin edellinen luokituskausi päättyy, joten hakija ei häviä hakemalla luokitukselleen jatkoa ennen luokituskauden umpeutumista, mutta ei toisaalta myöskään voita mitään hakemalla lisäkautta myöhässä. Jatkohakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty selvitys tuotteen/tuotteiden sekä tuotantoprosessin muutoksista sitten edellisen M1-hakemuksen/laboratoriotestien
  • dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot, kaikki hakemukseen liittyvät tuotenimet sekä edellisen testauksen ajankohta
 • edellinen M1-protokollan mukainen testausraportti tai -raportit (sama raportti, jota on käytetty 1. luokituskauden hakemisessa)

Luokituksen uusintahakemus

Kun tuotteen M1-luokitus on ollut voimassa yhteensä kuusi (3+3) vuotta, tulee tuote testata uudelleen ja luokitus uusia. Luokitusta haettaessa testausraportti ei saa olla yhtä (1) vuotta vanhempi. Luokituksen uusintaa voi hakea hyvissä ajoin, jo n. 6 kk ennen luokituskauden umpeutumista. Luokituksen uusintakauden voimassaolo jatkuu siitä mihin edellinen luokituskausi päättyy, joten hakija ei häviä hakemalla luokitukselleen uusintaa ennen luokituskauden umpeutumista, mutta ei toisaalta myöskään voita mitään hakemalla lisäkautta myöhässä. Uusintahakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • M1-protokollan mukainen testiraportti tai -raportit (korkeintaan vuoden vanha)

Tuoteryhmät tulee tuoda luokitustyöryhmän arvioitavaksi ennen uudelleentestausta, jotta luokitustyöryhmä voi valita testattavan tuotteen tai tuotteet. Luokitusta uusittaessa tuoteryhmien testattavat tuotteet määritetään aina luokitustyöryhmän toimesta uudestaan, vaikka tuoteryhmässä ei olisikaan tapahtunut muutoksia.

 

Vapaaehtoinen raja-arvotarkastelu

M1-luokitukseen on mahdollista yhdistää vapaaehtoinen rakennusmateriaalin päästöjen raja-arvotarkastelu esim. EU-taksonomian, BREEAMin tai SINTEF:n sisäilmapäästökriteerien täyttymisen todentamista varten. Raja-arvotarkastelun voi tilata sekä osana normaalia luokitusprosessia (eli tehtäessä muutoksia olemassa olevaan luokituspäätökseen tai haettaessa uutta luokitusta tai jatkoa/uusintaa vanhalle luokitukselle) että kesken luokituskauden. Raja-arvotarkastelu sisällytetään tuotteen tai tuoteryhmän M1-luokitustodistukseen ja on saatavilla vain suomeksi ja englanniksi. 

Käyttökohteista riippuen raja-arvotarkasteluun voi valita kaksi eri laajuutta:

 • formaldehydin emissio < 60 µg/m³ ja karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ (pelkkään taksonomiaraportointiin tarvittava laajuus)
 • formaldehydin emissio < 60 µg/m³, karsinogeenisten yhdisteiden emissio < 1 µg/m³ ja haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC) < 300 µg/m³ (taksonomia- ja SINTEF-raportointiin soveltuva laajuus)

Pääsääntöisesti kaikki uudet M1-testausprotokollan mukaisesti tehdyt testaukset sekä kaikkien voimassa olevien M1-luokiteltujen tuotteiden testaukset käyvät sellaisenaan raja-arvotarkastelun pohjaksi. Raja-arvotarkastelu ei siis vaadi uusia testauksia, mutta sen edellytyksenä on, että olemassa oleva testausraportti sisältää kaiken tarvittavan tiedon ja se on saatavilla. 

Raja-arvotarkastelu tilataan hakemuslomakkeen  kautta. Jos raja-arvotarkastelu halutaan tilata kesken M1-luokituskauden ilman mitään muutoksia luokituksen sisältöön, hakemukseen tulee sisällyttää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • luokituspäätös, johon raja-arvotarkastelu halutaan lisätä
 • raja-arvotarkastelun laajuus ja halutut kieliversiot
 • edellinen M1-protokollan mukainen testausraportti tai -raportit (sama raportti, jota on käytetty voimassa olevan luokituksen hakemisessa)

 

Tuoteryhmittelyhakemus

Katso lisätiedot tuoteryhmittelyhakemuksesta osiosta Tuoteryhmittely.

Rinnakkaistuotenimi

Luokiteltavalle tuotteelle on mahdollista lisätä rinnakkaistuotenimi tai -nimiä sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Rinnakkaistuotenimet ovat koostumukseltaan ja valmistusprosessiltaan täysin identtisiä. Jos tuotteet ovat koostumukseltaan ja valmistusprosessiltaan samankaltaisia, kyseessä on tuoteryhmä, eikä rinnakkaistuotenimet. Rinnakkaistuotenimen luokitusta varten hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • rinnakkaistuotenimen tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • rinnakkaistuotenimen tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • rinnakkaistuotenimen käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty vakuutus tuotenimien koostumuksen ja tuotantoprosessin vastaavuudesta
  • dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot sekä mitkä tuotenimet vastaavat toisiaan

Muutos olemassa olevaan tuoteryhmään

Tuoteryhmään voi esittää muutoksia (lisäyksiä tai poistoja) sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Lisättäessä tuote tuoteryhmään hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • lisättävän tuotteen tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • lisättävän tuotteen tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • lisättävän tuotteen käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • edellinen M1-protokollan mukainen testausraportti tai -raportit (sama raportti, jota on käytetty voimassa olevan luokituksen hakemisessa)
  • jos lisättävä tuote on testattu M1-protokollan mukaisesti, liitä mukaan myös tämä raportti
 • päivitetty tuoteryhmittelytaulukko
  • taulukossa on oltava sekä uusien että tuoteryhmässä jo olevien tuotteiden tiedot
  • sekä testatut tuotteet että ehdotetut lisäykset tulee merkitä selvästi

Jos lisäyksen yhteydessä myös poistetaan tuotenimiä, lisätään yllä mainittuun lisäyshakemukseen tieto poistettavista tuotteista. Jos tuoteryhmästä halutaan poistaa tuotteita kesken luokituskauden ilman muita muutoksia ryhmään, katso kohta Tuotteen poistaminen luokituksen piiristä.

Tuotenimimuutos

Luokitellun tuotteen nimi voidaan muuttaa sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Jotta luokiteltuja tuotteita etsivät löytävät tuotteet M1-tietokannasta, on tuotenimimuutokset syytä tehdä mahdollisimman pian muutoksen tultua voimaan tai jopa jo ennen muutoksen tapahtumista (tarvittaessa sekä uusi että vanha nimi voivat olla luokituksen piirissä yhtä aikaa, katso kohta Rinnakkaistuotenimi. Muutettaessa tuotteen nimeä hakemukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • uuden tuotenimen tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • uuden tuotenimen tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • uuden tuotenimen käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty vakuutus tuotenimimuutoksesta sekä tuotenimien koostumuksen ja tuotantoprosessin vastaavuudesta
  • dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot sekä mitkä tuotenimet vastaavat toisiaan

Muutos yrityksen tiedoissa tai luokituksen siirto toisen yrityksen nimiin

Luokituksen haltijan tietoihin voidaan tehdä muutoksia sekä luokitusta haettaessa että kesken luokituskauden. Jotta luokiteltuja tuotteita etsivät löytävät tuotteet M1-tietokannasta, on luokituksen haltijaan kohdistuvat muutokset syytä tehdä mahdollisimman pian muutoksen tultua voimaan. Muutettaessa luokituksen haltijan tietoja hakemukseen  tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • uuden luokituksen haltijan tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
 • uuden luokituksen haltijan käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
 • allekirjoitettu ja päivätty selvitys yritysmuutoksesta ja sen vaikutuksista tuotteen/tuotteiden koostumukseen ja tuotantoprosessiin
  • dokumentista on käytävä ilmi molempien yritysten tiedot (tai yrityksen uudet ja vanhat tiedot) sekä minkä tuotteiden luokitusta muutos koskee

 

Muutos tuotteen koostumuksessa tai valmistusprosessissa

Jos tuotteen koostumuksessa tai valmistusprosessissa tehdään muutoksia, joilla voi olla vaikutusta tuotteen emissioihin, tulee näistä muutoksista ilmoittaa Rakennustiedolle etukäteen. Luokitustyöryhmä arvioi annettujen tietojen perusteella, tarvitseeko tuote tai tuoteryhmä testata uudelleen vai ei. Muutosilmoitukseen tulee liittää seuraavat tiedot:

 • tuotetiedot
  • jokainen hakemukseen liittyvä tuotenimi lisätään omana tuotteenaan
  • ≤ 5 tuotetta lisätään yksitellen hakemukselle Lisää tuote -nappulalla
  • yli viiden (5) tuotteen hakemuksilla käytetään hakemuslomakkeelta ladattavaa tuontipohjaa (valitse "Tuotetietojen massatuonti", lataa excel-pohja ja täytä se annettujen ohjeiden mukaisesti), joka liitetään hakemuksen liitteeksi
  • yhden tuotteen eri pakkauskoot yms. eivät ole erillisiä tuotteita → täytä yhteen tuotenimeen liittyvät tuote- ja GTIN-koodit yhden tuotenimen kohdalle puolipisteellä (;) eroteltuna
 • tuotekortti ja/tai käyttöohje (tai tekninen esite)
  • jos tuotekortti ja/tai käyttöohje muuttuu tuotemuutoksen myötä, tulee toimittaa sekä vanha että uusi tuotekortti
 • käyttöturvallisuustiedote (vain kemiallisille rakennustuotteille)
  • jos käyttöturvallisuustiedote muuttuu tuotemuutoksen myötä, tulee toimittaa sekä vanha että uusi käyttöturvallisuustiedote
 • edellinen M1-protokollan mukainen testausraportti tai -raportit (sama raportti, jota on käytetty voimassa olevan luokituksen hakemisessa)
  • jos uusi koostumus on testattu M1-protokollan mukaisesti, liitä mukaan myös tämä raportti
 • päivitetty tuoteryhmittelytaulukko (vain tuoteryhmille)
 • tehtaan allekirjoitettu ja päivätty selvitys tuotteen sekä tuotantoprosessin muutoksista ja niiden mahdollisista vaikutuksista tuotteen sisäilmapäästöihin
  • dokumentista on käytävä ilmi yritystiedot, kaikki hakemukseen liittyvät tuotenimet sekä muutoksen ajankohta

Tuotteen poistaminen luokituksen piiristä

Luokituksen haltija voi halutessaan luopua tuotteen päästöluokituksesta myös kesken luokituskauden, jos esimerkiksi tuotteen valmistus lopetetaan. Tällöin tuote poistetaan M1-tietokannasta ja luokitustunnuksen käyttöoikeus poistuu. Poistoilmoitukseen tulee sisällyttää listaus poistettavista tuotenimistä.

Tuoteryhmittely

Mikäli luokiteltavat tuotteet ovat keskenään käyttötavaltaan sekä fysikaalisilta ja kemiallisilta ominaisuuksiltaan hyvin samankaltaisia, voidaan ne luokitella tuoteryhmänä. Yhden tuotteen koostumukseltaan identtiset (eli resepti 100 % sama) eri paksuudet ja värit/kuosit (esim. kipsilevy, jota valmistetaan sekä paksuudessa 13 mm että 18 mm) eivät ole tuoteryhmä, vaan tällaisista tuotteista tulee testata paksuin versio. Lähes kaikki tuotetyypit voivat muodostaa tuoteryhmiä, mutta tyypillisiä tuoteryhmiä muodostavia tuotetyyppejä ovat mm. tasoitetyyppiset tuotteet (esim. tasoitteet, laastit, kitit ja silotteet), lattianpäällysteet, eristeet, rakennuslevyt, kalusteet sekä maalityyppiset tuotteet (esim. maalit, lakat ja pinnoitteet).

Tuoteryhmät muodostetaan veloituksetta luokitustyöryhmän toimesta hakijan esityksen perusteella. Tuoteryhmittelyn vaatima samankaltaisuus riippuu tuotetyypistä, mutta esimerkiksi kiintokalusteiden tuoteryhmittely perustuu runkomateriaaliin (esim. lastulevy- ja MDF-runkoiset tuotteet ovat omissa ryhmissään) ja pintakäsittelyyn (esim. melamiinipintaiset ja maalatut tuotteet ovat omissa ryhmissään). Tuoteryhmää arvioidessaan luokitustyöryhmä myös päättää mikä tai mitkä tuotteet tulisi testata, jotta kyseisen testauksen perusteella voidaan myöntää M1-luokitus koko ryhmälle.

Jotta luokitustyöryhmä pystyy riittävällä tarkkuudella arvioimaan tuotteiden kemiallista samankaltaisuutta sekä emissiopotentiaalia, tarvitaan tuoteryhmittelyä varten yksityiskohtaisia koostumus- ja ominaisuustietoja. Käyttöturvallisuustiedotteet ja tuotekortit eivät yksinään tarjoa riittävästi tietoa tuoteryhmittelyyn, vaan siihen tarvitaan tarkempaa reseptitietoa.  Kuten kaikki muutkin luokitusprosessin aikana toimitetut tiedot, myös tuoteryhmittelyyn liittyvät tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Tuoteryhmittelyyn on saatavilla tuotetyyppikohtaisia valmiita pohjia, joita voi tiedustella M1-päästöluokituksen tuotepäälliköltä.

Tuoteryhmittelyhakemus

Tuoteryhmittelyhakemukset (yksi hakemus per tuoteryhmä) jätetään käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta. Tuoteryhmittelyhakemukseen tulee sisällyttää:

 • tuoteryhmittelytaulukko, johon on kirjattu tuotteiden yksityiskohtaiset koostumustiedot
  • taulukossa tulee olla lueteltuna kaikki tuotteet, joita aiotaan hakea M1-luokituksen piiriin
  • jos tuotteita valmistetaan esim. eri pintakäsittelyvaihtoehdoilla (esim. sekä maalattuja että lakattuja), taulukkoon tulee kirjata kaikki mahdolliset yhdistelmät
 • kaikkien tuoteryhmän tuotteiden tuotekortit (tai tekninen esite)
 • kaikkien tuoteryhmän tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet (vain kemiallisille tuotteille)
 • mahdollisten pintakäsittelytuotteiden (esim. maalit, lakat, palonsuoja-aineet) tuotekortit sekä käyttöturvallisuustiedotteet

Kun tuoteryhmittelyhakemus on käsitelty ja hakijalle on toimitettu tieto siitä, mikä tai mitkä tuotteet tulee testata (tyypillisesti kahden viikon kuluessa kokouksesta, jossa hakemus on arvioitu), hakija voi olla yhteydessä mihin tahansa hyväksytyistä laboratorioista järjestääkseen testauksen. Laboratorio toimittaa tarkemman ohjeistuksen mm. näytteenottoon. Testauskustannukset maksetaan suoraan testauslaboratorioon, eikä Rakennustieto ole osallisena testaukseen tai sen kustannuksiin. Onnistuneen testauksen jälkeen tuoteryhmälle haetaan M1-luokitusta hakemusportaalin kautta. Tuoteryhmän luokitusmaksu riippuu ryhmässä olevien tuotteiden määrästä.