Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kauan M1-luokitus on voimassa ja kuka sitä voi hakea?

M1-luokitusta vai hakea tuotteen valmistaja tai maahantuoja ja luokitus on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Jos tuotteen koostumuksessa tai valmistusprosessissa ei ole tapahtunut muutoksia ensimmäisen luokitusjakson aikana, voi luokitukselle hakea yhden 3-vuotisen jatkokauden ilman uusintatestausta. Tuote on siis testattava vähintään kuuden vuoden välein, mutta luokitushakemus on tehtävä kolmen vuoden välein.

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.

Mistä tietää, onko tuote M1-luokiteltu?

M1-luokituksen saaneen tuotteen markkinoinnissa saa käyttää M1-luokitustunnusta. Luokitustunnusta saa käyttää vain luokiteltujen tuotteiden yhteydessä, eikä sillä saa viitata koko yritykseen tai tuotteisiin, joille ei ole myönnetty luokitusta.

Jokaiselle M1-luokituksen saaneelle tuotteelle on myönnetty myös luokitustodistus, josta käy ilmi mille yritykselle ja tuotenimelle luokituksen käyttöoikeus on myönnetty sekä kuinka kauan luokitus on voimassa. M1-luokiteltuja tuotteita voi myös hakea M1-tietokannasta yritys- tai tuotenimen sekä Talo 2000 -luokituksen avulla.

Jos tuotetta ei löydy M1-tietokannasta, ei sillä ole voimassa olevaa M1-luokitusta. Jos epäilet M1-luokituksen väärinkäyttöä tai havaitset harhaanjohtavaa markkinointia, ilmoita siitä M1-luokituksen tuotepäällikölle

Saako Rakennustiedon sisältöjä käyttää lähdemateriaalina esimerkiksi oppimateriaaleissa tai asiantuntijalausunnoissa?

Rakennustieto-konsernin julkaisut ovat tekijänoikeuslain alaisia ja niiden sisältöjen käyttöön muissa yhteyksissä tarvitaan julkaisijan, Rakennustietosäätiö RTS sr:n käyttölupa. Julkaisujen käytössä tulee noudattaa tekijänoikeuslain (404/1961, http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404) säännöksiä ja RTS:n yleisiä käyttöoikeudenluovutusehtoja. Lupaa voi hakea käyttölupahakemuslomakkeella.