Rakennustiedon ilmastoselosteen hakeminen

Rakennustiedon ilmastoselostetta haetaan täyttämällä hakemuslomake. Lähetäthän hakemuksen meille tarvittavine liitteineen. Jotta yritys voi hakea Rakennustiedon ilmastoselostetta, täytyy yrityksellä olla ilmastoselosteen lisäksi seuraavat tiedot valmiina:

  • allekirjoitettu Rakennustiedon ilmastoseloste, josta käy ilmi kaikki malliselosteessa esitetyt asiat
  • verifiointiraportti ja verifioinnin tarkastuslista
  • projektiraportti tai vastaavat tiedot
  • keskusteluraportti verifioijan ja laskijan välillä
  • tuoteseloste (vapaaehtoinen)
  • käyttöohje (vapaaehtoinen)

Huom. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, hakemusta ei käsitellä. Prosessi aloitetaan, kun kaikki tarvittavat liitteet on saatu.

Rakennustieto varmistaa, että kaikki oleellinen tieto on esitetty selosteessa, verifiointitodistuksessa ja hakemuksessa. Rakennustieto toimii ilmastoselosteiden julkaisijana ja ilmoittaa yritykselle hyväksynnästä. Hyväksynnän jälkeen yrityksellä on oikeus liittää Rakennustiedon ilmastoseloste-logo selosteen yhteyteen.  

Hyväksytyt selosteet listataan julkaistuja Rakennustiedon ilmastoselosteita -sivulle. Sivustolla on kaikki hyväksytyt ja voimassa olevat Rakennustiedon ilmastoselosteet. Seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista.  

Rakennustiedon ilmastoselosteen hyväksynnästä veloitetaan julkaisumaksu. Katso julkaisuhinnasto

Malliseloste ja menetelmäohje Rakennustiedon Ilmastoselosteelle

Mikä on Rakennustiedon ilmastoselosteen menetelmäohje (PCR)

Jotta yritys voi laatia Rakennustiedon ilmastoselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy laatijalla olla käytettävissä Rakennustiedon ilmastoselosteen menetelmäohjeen lisäksi standardi EN 15804:2019. Lisäksi käytössä pitää mahdollisesti olla muita menetelmäohjeessa ja EN 18504 -standardissa mainittuja EN-standardeja. Standardit voi hankkia SFS-kaupasta. Rakennustiedon ilmastoselosteen menetelmäohje (PCR) löytyy Materiaalit-sivulta.

Rakennustiedon ilmastoselosteen menetelmäohjeesta (PCR) löytyy kaikki täydentävä ja selittävä tieto, mitä standardista ei löydy, kuten hiilikädenjäljen ja materiaaliselosteen tiedot. Rakennustiedon ilmastoselosteessa noudatetaan EN 15804 -standardia niissä asioissa, jotka on sisällytetty selosteeseen. Rakennustiedon ilmastoselosteeseen ei tule kaikkia ympäristöindikaattoreita, joita standardin mukaan tehtyyn EPD-ympäristöselosteeseen tulisi. Menetelmäohjeessa on kerrottu, mitkä standardin asioista sisällytetään mukaan. Rakennustiedon ilmastoselosteen laadinnassa on aina käytettävä standardia ja menetelmäohjetta yhdessä.

Rakennustiedon ilmastoselosteen menetelmäohje tarkentaa joitakin hiilijalanjäljen laskennan menettelyitä suhteessa standardiin. Lisäksi menetelmäohje kuvaa rakennuslaissa vaadittavien hiilikädenjäljen ja materiaaliselostetietojen laadinnan.

Menetelmäohjeen tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen päivityksestä vastaa Rakennustietosäätiö RTS:n nimeämä EPD-päätoimikunta.

Lataa menetelmäohje Materiaalit-sivulta.