Tuotteiden testaus ja luokituskriteerit

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, Rakennustiedon hyväksymässä laboratoriossa (katso lista alla). Hakija sopii testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä laboratorion kanssa ja hakija vastaa testaukseen liittyvistä kuluista.

Testausta ohjaa ilmanvaihtotuotteiden testausohje. Mahdolliset tapauskohtaiset testaustapapäätökset tehdään aina luokitustyöryhmän, ei testilaboratorion, toimesta. Jos jonkin tuotetyypin testausta ei ole käsitelty testausohjeessa tai testauksesta herää kysymyksiä, tulee asiasta olla yhteydessä puhtausluokituksen tuotepäällikköön ennen testausta. Jos testaus on tehty luokitustyöryhmän päätöksen tai testausohjeen vastaisesti, ei luokitusta voida myöntää testauksen perusteella ja testaus joudutaan uusimaan.

Testattavat ominaisuudet ja luokituskriteerit

Testattavat ominaisuudet ja luokituskriteerit määräytyvät tuotetyypin mukaan. Tuotetyyppikohtaiset testaus- ja luokitusvaatimukset löytyvät osiosta Ladattavat materiaalit.

Valtuutetut testauslaboratoriot 

Alla olevasta listasta löydät kaikki laboratoriot, jotka Rakennustieto on hyväksynyt tekemään testauksia M1-puhtausluokitusta varten. Huomioithan, että pelkkä testaus ei oikeuta markkinoimaan tuotetta M1-luokiteltuna, vaan luokitusta tulee aina hakea Rakennustiedolta.

Ilmanvaihtokanavat ja -kanavaosat sekä sulku-, säätö- ja palopellit

Itä-Suomen yliopisto

Ympäristö- ja biotieteiden laitos
Antti Väisänen
antti.vaisanen(at)uef.fi
+358 50 467 0622

Postiosoite: PL 1627, 70211 Kuopio

Rakennusmateriaaliluokituksen mukaiset emissiotestaukset

Eurofins Expert Services Oy

Hanna Kajander
MaterialEmissions(at)eurofins.fi
+358 40 829 4627

Postiosoite: PL 47, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Kivimiehentie 4, 02150 Espoo
www.eurofins.fi/expertservices

Äänenvaimentimien kuitumittaukset

Eurofins Expert Services Oy

Pekka Kettunen
PekkaKettunen(at)eurofins.fi
+358 40 159 6471

Postiosoite: PL 47, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Tekniikantie 4B, 02150 Espoo
www.eurofins.fi/expertservices