Rakennustiedon uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus

Rakennustiedon julkaisema uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus kierrätetyistä materiaaleista valmistetuille rakennusmateriaaleille ja -tuotteille kertoo uusiotuotteen haitattomuudesta sekä siitä, kuinka paljon tuote sisältää kierrätettyä materiaalia.

Mikä on uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus

Uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokituksessa uusiomateriaalista tai –tuotteesta tutkitaan laboratoriossa muun muassa asbestia, PAH-yhdisteitä, PCB-yhdisteitä ja SCCP-aineita. Lisäksi luokitusta varten tuottaja todentaa oman tuotantoprosessin sekä tärkeänä tietona, kuinka paljon tuote sisältää kierrätettyä materiaalia.

Lue lisää >

Luokitusprosessi

Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus, johon tulee liittää sekä testausraportti että pyydetyt tiedot tuotteista.

Lue lisää >

Hae luokitusta

Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus. Luokitusta haetaan hakemusportaalin kautta. Jos haluat jättää hakemuksen ennen elokuuta 2024, ota yhteyttä jessica.karhu@rakennustieto.fi.

Siirry hakemusportaaliin >

Tulevat luokituskokoukset

Luokituskokukset alkavat viimeistään elokuussa 2024, jos haluat jättää hakemuksen ennen sitä, ota yhteyttä jessica.karhu@rakennustieto.fi

Mikä on uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus

Rakennusmateriaalien uusiomateriaalien ja -tuotteiden luokitus on tarkoitettu rakentamisessa käytettäville rakennustuotteille, kiintokalusteille ja muille kalusteille, joiden valmistamisessa on käytetty pääasiassa epäorgaanisia uusioraaka-aineita (esim. betonimurske, tiilimurske, kipsi, lasi, yms). Tämä johtuu siitä, että näitä, tyypillisesti rakentamisessa aiemmin käytettyjä, materiaaleja kierrätetään jo merkittävässä määrin rakennustuotteiden valmistuksessa.

Luokituksessa testattavat haitalliset aineet on valittu ottaen huomioon haitallisten aineiden ja yhdisteiden tiedetty vaarallisuus terveydelle tai/ja ympäristölle.

Luokituksesta saatavia hyötyjä

Tuotetoimittajalle

 • tuo kilpailukykyä tuotteille varmennetun tuoteturvallisuuden myötä
 • edesauttaa kierrätysmateriaalien käyttöä ja yrityksien ympäristötavoitteiden edistämistä
 • osoittaa toimijan ympäristövastuullisuutta
 • ulkoisen tahon varmentama
 • tulee näkyväksi ja koko alan hyödynnettäväksi Rakennustiedon Tuotetiedon kautta

Urakoitsijalle ja kiinteistön omistajalle

 • ulkoisen tahon varmentama
 • dokumentoi tuoteturvallisuuden ominaisuuksia
 • osoittaa toimijan ympäristövastuullisuutta ja kohteen turvallisuutta
 • edesauttaa kierrätysmateriaalien käyttöä ja yrityksien ympäristötavoitteiden edistämistä
 • luokitus ja kierrätysmateriaalien määrien tiedot helposti löydettävissä osana tuotteiden hakua, vertailua ja valintaa Rakennustiedon Tuotetiedon haussa
 • tukee taksonomian mukaisuutta

Luokitusta haetaan portaalin kautta

Kaikki hakemukset toimitetaan käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta. Sähköpostitse tai postitse toimitettujen hakemusten käsittelyä ei pystytä takaamaan. Hakemusportaaliin kirjaudutaan henkilökohtaisilla tunnuksilla, jotka luodaan ensimmäisellä kirjautumiskerralla.

Kun uuden yhteyshenkilön tiedot on vahvistettu Rakennustiedon toimesta, yhdistyy yhteyshenkilö yritystiliin, jolloin yhteyshenkilön jättämät hakemukset näkyvät yhteyshenkilön lisäksi kyseisen yrityksen pääkäyttäjälle. Jättämällä hakemuksen hakija sitoutuu maksamaan Rakennustieto Oy:lle luokituksesta voimassa olevan hinnaston mukaisen luokitusmaksun sekä mahdolliset muut luokituksen myöntämiseen liittyvät maksut.