Rakennustiedon ympäristöluokitus

Rakennustiedon ympäristöluokitus on Suomen oloihin soveltuva tehokas ja edullinen työkalu, joka ohjaa kestävän kehityksen mukaista rakentamista ja kiinteistön ylläpitoa. Ympäristön huomioiva rakennus säästää vettä ja energiaa ja tuottaa vähemmän hiilidioksidipäästöjä – ja säästää rahaa elinkaarensa aikana. Ympäristöluokituksen avulla parannat myös työntekijöiden hyvinvointia ja työympäristön viihtyisyyttä.

Uutiset latautuu tähän.

Rakennushankkeille

Hankevaiheen kriteeristöllä voidaan asettaa tavoitteita, ohjata suunnittelua ja urakointia sekä valvoa uudisrakennus- sekä peruskorjaushankkeita. Asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille on omat Rakennustiedon ympäristöluokituksen hankevaiheen kriteeristöt.

Lue lisää>

Uutiset latautuu tähän.

Käytössä oleville rakennuksille

Käytössä olevien rakennusten Rakennustiedon ympäristöluokitus tukee rakennuksen vastuullista johtamista ja palvelujen hankintaa. Käyttö2023-kriteeristössä tehdään näkyväksi myös rakennuksen tuottamat olosuhteet ja sitä kautta käyttäjille luotu laadukas ja ympäristötehokas sisäilmasto.

Lue lisää>

Mikä on Rakennustiedon ympäristöluokitus?

Rakennustiedon ympäristöluokitus toimii työkaluna rakennusten ympäristövastuullisuuden toteuttamisessa koko elinkaaren ajan. Ympäristöluokitus sisältää omat kriteeristönsä uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille sekä olemassa oleville rakennuksille.

Lue lisää >

Luokituskriteeristöt ja -prosessi

Erilaisia kohteita varten on omat kriteeristönsä, joita kehitetään yhteistyössä kira-alan kanssa.

Lue lisää kriteeristöstä rakennushankkeille>

Lue lisää kriteeristöstä olemassa oleville rakennuksille >

Hanki lisenssi Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun

Rakennustiedon ympäristöluokituksen prosessi perustuu Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun. Työkaluun kerätään luokitushankkeen kriteerien todistusaineisto, se toimii projektin ohjauksessa ja projektiryhmän viestinnässä. Työkalun käyttö edellyttää henkilökohtaista käyttäjälisenssiä.

Hanki lisenssi >

Seuraavat Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmän kokoukset pidetään:


Kokouksessa käsitellään kriteeristöön liittyviä kysymyksiä, Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsulttien hakemuksia sekä innovaatiohakemuksia. Lähetäthän mahdolliset kysymykset tai hakemukset vähintään 3 työpäivää ennen kokouspäivämäärää osoitteeseen ymparistoluokitus@rakennustieto.fi.

Mikä on Rakennustiedon ympäristöluokitus?

Rakennustieto Oy:n palvelut uudistuvat ja myös tuotteiden ja palveluiden nimeämistä on selkeytetty: RTS-ympäristöluokituksen tunnet jatkossa Rakennustiedon ympäristöluokituksena. Rakennustiedon ympäristöluokituksen materiaalit sekä työkalut päivittyvät uuden nimen  mukaiseksi vuoden 2023 loppuun mennessä. Kriteeristöjen sisältöihin ei tule muutoksia ja käynnissä olevat hankkeet, jotka on avattu RTS-ympäristöluokituksen nimellä, tulevat valmistuessaan saamaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen.

Rakennustiedon ympäristöluokitus toimii työkaluna rakennusten ympäristövastuullisuuden toteuttamisessa koko elinkaaren ajan. Ympäristöluokitus sisältää omat kriteeristöt uudisrakentamiselle ja peruskorjauksille sekä käytössä oleville rakennuksille. Ympäristöluokituksen kehityksessä ovat olleet mukana keskeiset KIRA-alan toimijat ja sen kriteereissä on huomioitu suomalaiset hyvät käytännöt ja kansallinen lainsäädäntö. Kriteereihin ovat vaikuttaneet vahvasti myös EU-standardit ja taksonomia. Vähintään kolme tähteä Rakennustiedon ympäristöluokituksella saavuttanut rakennus osoittaa sen täyttävän vastuullisen rahoituksen vaatimukset arvioitavien kriteerien osalta.

Ympäristöluokitus sisältää kriteeristöt hankkeille uudisrakennukset ja peruskorjaukset, asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille. Vuoden 2023 loppupuolella julkaistaan kriteeristö pien- ja rivitalohankkeille. Käytössä oleville rakennuksille on omat kriteeristönsä asuinkerrostaloille sekä toimitila- ja palvelurakennuksille.

Ympäristöluokitus koostuu erilaisiin kategorioihin jaetuista kriteereistä ja niiden painotuksista. Luokituksen enimmäispistemäärä on 100 pistettä ja pisteitä voi saada myös arvioitaviin kriteereihin liittyvistä innovaatioista. Jokaisesta hyväksytystä innovaatiosta voi saada 2 pistettä ja rakennuksen luokitukseen voi liittää enintään viisi innovaatiota. Ympäristöluokitus arvioidaan tähtiasteikolla yhdestä viiteen tähteen.

Rakennustiedon ympäristöluokitusta hakevaan hankkeeseen voi osallistua ympäristöluokituksen käyttöön perehtynyt Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti. Rakennuksen luokituksesta vastaa aina hankkeesta riippumaton auditoija. Rakennustiedon ympäristöluokituksen järjestelmän tukena toimii asiantuntijoista koostuva luokitustyöryhmä, joka myöntää auditoinnin jälkeen rakennuksen luokituksen, antaa lausuntoja kriteerien tulkintoihin sekä hyväksyy Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultit ja innovaatiot.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun syötetyt tiedot ja asiakirjat ovat hankkeeseen ryhtyvän omaisuutta.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen saaneet rakennukset voidaan julkaista hankegalleriassa hankkeen omistajan luvalla.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalu

Hankkeen tavoitteenasetanta ja johtamien tapahtuvat Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalun avulla. Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalu toimii verkkoselaimella ja sitä ei voi ladata omalle koneelle. Hankkeet perustetaan Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkaluun ja työkalun kautta tallennetaan myös kriteereissä vaadittu todistusaineisto. Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalun käyttöön hankkeen projektipäällikkö, suunnittelijat, valvojat ja urakoitsijat tarvitsevat henkilökohtaiset käyttäjätunnukset (linkki käyttäjätunnuksen hakulomakkeeseen). Käyttäjätunnukset ovat maksullisia ja ne voi hankkia aina vuodeksi kerrallaan.

Käyttäjätunnuksia on kahden tasoisia: yrityksen pääkäyttäjä ja peruskäyttäjä. Hankkeen perustamiseksi Rakennustiedon ympäristöluokitukssen työkaluun vaaditaan pääkäyttäjän käyttäjätunnus.  Rakennustiedon ympäristöluokituksentyökaluun myönnetään yrityksille  yleensä vain yksi pääkäyttäjätunnus, mutta tarpeen mukaan pääkäyttäjätunnus voidaan myöntää myös useammalle henkilölle. Käyttäjätunnuksia voi hankkia yksitellen tai viiden tunnuksen eränä, jolloin vuosimaksu on hieman edullisempi. Käyttäjätunnukset saat Rakennustiedon asiakaspalvelusta

Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultit

Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultilla on rakennus- ja ympäristöalan tekninen koulutus tai vastaavat tiedot sekä selkeä ymmärrys rakennushankkeen elinkaaren aikaisista vaikutuksista ympäristöön, sisäilmaan, prosessiin ja talouteen.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti  tuntee hyvin Rakennustiedon ympäristöluokituksen työkalun toiminnan sekä Rakennustiedon ympäristöluokitus kriteeristön. Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti voi toimia Rakennustiedon ympäristöluokitusta hakevissa hankkeissa ympäristökonsulttina tai projektipäällikkönä.

Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultti ei voi toimia samassa hankkeessa auditoijana.

Tällä sivulla listataan hyväksytyt Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultit (aikaisemmalta nimeltään RTS-ympäristökonsultit). Hyväksyntä myönnetään hakemuksesta. Hakemukset tarkastaa Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmä. Tällä hakemuksella varmistetaan, että hakijalla on riittävät tiedot ja taidot toimia Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsulttina. Jokainen konsultti vastaa omasta toiminnastaan ja toiminnan kehittämisestä.

Hakemuslomake Rakennustiedon ympäristöluokituksen konsultiksi (.doc)

A-Insinöörit Oy

Jesper Lapela

DI, Projektipäällikkö
Puh. 050 577 0191
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Hannu-Pekka Seppänen

DI, RKM, ympäristöasiantuntija
puh. 040 480 7668
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Hannele Ahvenniemi

DI, TkT, Kehitys- ja projektipäällikkö
puh. 0407776892
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Liisa Jäätvuori

TkT, Projekti- ja kehityspäällikkö
Puh. 044 300 1358
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Miika Roth

LVI Insinööri (AMK), LVIA valvoja / asiantuntija
Puh. 040 353 4805
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Petteri Nevalainen

Projekti-insinööri, RI
Puh. 044 356 6130
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Jaana Toivokoski

Projektipäällikkö, DI
Puh. +358 40 189 7005
jaana.toivokoski@ains.fi
ains.fi

Katarina Varteva

Kehityspäällikkö / Energia- ja elinkaariasiantuntija, DI
Puh. +358 40 660 2990
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Elli Kinnunen

Kestävän kehityksen teknologiavastaava, Projektipäällikkö, DI
Puh. +358 40 620 5076
etunimi.sukunimi@ains.fi
ains.fi

Lauri Savolainen

DI, Suunnittelupäällikkö
Puh. 050 307 2222
etunimi.sukunimi@ains.fi

ains.fi

Jarkko Koskipalo

Yksikönjohtaja, DI
Puh. 0400 174 077
etunimi.sukunimi@ains.fi

ains.fi

AFRY Finland Oy

Laura Sariola

DI, Senior Sustainability Consultant
Puh. 040 8325 750
laura.sariola@afry.com
www.afry.com

Caverion Suomi Oy

Teemu Liehu

Hankekehityspäällikkö PMO
Puh. 0400 943 488
etunimi.sukunimi@caverion.com
www.caverion.com

Fira

Hanna Malinen

Sustainability Specialist
Puh. 040 170 9352
hanna.malinen@fira.fi
www.fira.fi

Granlund Oy

Tiina Kauppinen

DI, OTM, Ympäristöasiantuntija
Puh. 040 358 0327
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Tiina Pekonen

DI, Ympäristöasiantuntija
Puh. 040 570 8655
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Pirjo Niemi-Järvelin

M.Sc., Ympäristöasiantuntija, BREEAM International Assessor, LEED AP
Puh. 040 763 4262
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Teemu Salonen

DI, Ryhmäpäällikkö
Puh. 050 344 6589
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Mikael Lappalainen

DI; Projektipäällikkö, Energia
Puh. 040 184 3612
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Anni Viitala

DI, Ympäristöasiantuntija
Puh. +358 40 183 8586
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Ulla Nykter

DI, Liiketoiminnan kehityspäällikkö
Puh. 050 303 7697
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Emma Väliaho

Ympäristöasiantuntija
Puh. +358 40 480 5759etunimi.sukunimi@granlund.fi
granlund.fi

Granlund Kuopio Oy

Tuomas Valkonen

DI, Energia-asiantuntija
Puh. 040 549 6117
etunimi.sukunimi@granlund.fi
www.granlund.fi

Valle Raatikainen

Energia-asiantuntija
Puh. 040 641 6751
valle.raatikainen@granlund.fi
www.granlund.fi

Sustera Finland

Antti Karppinen

DI, Energia- ja ympäristöasiantuntija,
LEED AP
Puh. 030 636 3787
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Simo Skogberg

DI, Energia- ja ympäristöasiantuntija,
LEED AP
Puh. 030 636 3792
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Noora Virta

DI, Energia- ja ympäristöasiantuntija,
LEED AP, LEED Green Rater, BREEAM int. Assessor
Puh. 030 636 3779
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Kaisa Nyberg

Energia- ja ympäristöasiantuntija
Puh. 030 670 5698
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Timo Rintala

DI, Osastopäällikkö, ympäristöluokitukset
LEED AP, BREEAM ap & assessor, In-Use assessor, Motiva katselmoija
Puh. 030 636 3790
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Satu Tolvanen

DI, Asiantuntija, BREEAM AP
Puh. 030 636 3783
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Sanna Pasanen

DI, Energia-asiantuntija,
Motiva energiakatselmoija
Puh. 030 636 3786
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Sami Nevala

Energia- ja ympäristöasiantuntija
Puh. +358 30 636 3788
sami.nevala@sustera.com
www.sustera.fi

Sami Tivonen

Asiantuntija,LEED AP
Puh. 030 636 3853
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Sami Kaikkonen

Asiantuntija
Puh. 030 636 3855
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Jari Maunula

Asiantuntija,LEED AP
Puh. +358 50 536 6011
etunimi.sukunimi@sustera.com
www.sustera.fi

Saku Kaikkonen

Energia- ja ympäristöasiantuntija
Puh. 0306363792

www.sustera.fi

Harristo Oy

Niina Kuuttila

Rakennusinsinööri, rakennuttajakonsultti
Puh. 044 971 4545
niina.kuuttila@harristo.fi
www.harristo.fi

Mikko Huhtaluoma

Talotekniikkainsinööri, Motiva-energiakatselmoija
Puh. 050 345 7846
mikko.huhtaluoma@harristo.fi
www.harristo.fi

Harri Hokkanen

DI, rakennuttajakonsultti
Puh. 040 8356 297
harri.hokkanen@harristo.fi
www.harristo.fi

Niklas Töyrylä

DI, rakennuttajakonsultti
Puh. 040 7718018
niklas.toyryla@harristo.fi
www.harristo.fi

Helsingin kaupunki, Kaupunkiympäristö, Asuntotuotanto

Jonna Seppänen

DI, ympäristöasiantuntija
Puh. 09-310154622
etunimi.sukunimi@hel.fi
att.hel.fi/fi

Hepacon Oy

Henrik Heininen

Projektipäällikkö, energiasuunnittelu
Puh. 0407595816
etunimi.sukunimi@hepacon.fi
www.hepacon.fi

Aaro Österman

Energia- ja elinkaarisuunnittelija
Puh. 044 434 1447
aaro.osterman@hepacon.fi
www.hepacon.fi

Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy

Mikko Keinänen

DI, Energia-asiantuntija
Puh. 050 412 8952
etunimi.sukunimi@maaskola.fi
maaskola.fi

Insinööritoimisto Vesitaito Oy

Antti Virkkunen

Insinööri AMK, rakennustekniikka, projektipäällikkö
Puh. 0207 888 164
etunimi.sukunimi@vesitaito.fi
vesitaito.fi

Kesko Oyj

Anu Hannukkala

Rakennuttajainsinööri
Puh. 040 410 9198
anu.hannukkala@kesko.fi

Otakon Oy

Kimmo Similä

Rakennusmestari AMK, Työnjohtaja, Talonrakennustöiden valvoja, Kosteudenhallintakoordinaattori KHK (Fise)
Puh. 0401810766
etunimi.sukunimi@otakon.fi
www.otakon.fi

Ramboll Finland Oy

Sanni Reijonen

DI, Vanhempi konsultti, LEED AP
Puh. 040 198 4923
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
ramboll.fi

Heidi Sell

DI, Energia-asiantuntija
etunimi.sukunimi@ramboll.fi
ramboll.fi

Senaatti-kiinteistöt

Teemu Vuolle

RI (AMK), Rakennuttajapäällikkö
Puh. 050 351 6606
etunimi.sukunimi@senaatti.fi
www.senaatti.fi

Sitowise Oy

Tuomo Liesaho

DI, Energiasuunnittelija, Talotekniikka
Puh. 029 006 9673
etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Nicholas Stewart

Ympäristötekniikan DI, Energiasuunnittelun ryhmäpäällikkö
Puh. 044 427 9416
etunimi.sukunimi@sitowise.com
www.sitowise.com

Skanska Talonrakennus Oy

Markus Rauhala

Projektipäällikkö
Puh. 040 521 5249
etunimi.sukunimi@skanska.cfi
www.skanska.fi

Sweco Finland Oy

Niina Virta

DI, YAMK; Asiantuntija, BREEAM Accredited Professional
Puh. 040 643 3061
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Karoliina Pluuman

DI, Energia-asiantuntija
Puh. 044 207 8989
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Jenni Salomaa

Puh. 040 728 3864
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Riina Ahola

DI, Ympäristö- ja elinkaariasiantuntija,
BREEAM AP & Assessor
Puh. 040 5574815
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Jenna Kotro

Energiasuunnittelija, DI
Puh. 040 359 0901
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Jarna Keskitalo

Energiasuunnittelija, DI
Puh. 040 573 6558
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Karoliina Lietonen

Ympäristöasiantuntija, Breeam AP, LEED AP
Puh. 050 4103499
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Milla Vähä-Ruohola

Osastopäällikkö (Energia- ja elinkaari)
Puh. 040 183 6298
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

Marianna Hilakari

Ympäristöasiantuntija
Puh. 040 077 7191
etunimi.sukunimi@sweco.fi

sweco.fi

Fanny Helin

Ympäristösuunnittelija, DI
Puh. +358400574730
etunimi.sukunimi@sweco.fi
sweco.fi

WSP Finland Oy / Oulu

Elina Timisjärvi

Projektipäällikkö Rakennuttamispalvelut
Puh. + 358 40 516 1079
elina.timisjarvi@wsp.com
www.wsp.com

Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditointi

Rakennustieto järjestää Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditoijille koulutusta. Koulutuksessa annetaan monipuolisesti auditointitehtävään liittyvää tietoa sekä valmiudet auditointitestin suorittamiseen.

Testin suorittaneet pääsevät halutessaan valtuutetuiksi Rakennustiedon ympäristöluokituksen auditoijiksi. Rakennustieto kutsuu auditoijan hankkeeseen, eikä auditoija voi itse valita auditoitavaa hanketta. Auditointikoulutukseen osallistumisen ehtona on Rakennushankkeen ohjaus kestävästi Rakennustiedon ympäristöluokituksella -koulutukseen osallistuminen.

Auditoijalla on ehdoton vaitiolovelvollisuus auditoinnissa saamistaan tiedoista.

Auditoija on anonyymi hankkeeseen nähden.

Lue lisää rakennushankkeen auditoinnista >

Lue lisää käytössä olevan rakennuksen auditoinnista >

Innovaatiot

Innovaatiot ovat hyviä uusia käytäntöjä tai tuotteita, jotka liittyvät Rakennustiedon ympäristöluokituksen kriteereihin ja vievät alaa eteenpäin. Innovaatio voi olla täysin uusi tai jo hyväksytty aikaisemmin johonkin hankkeeseen.

Hyväksytyt innovaatiot ovat voimassa ja hyödynnettävissä hankkeissa niin kauan kunnes Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmä katsoo, että innovaatiosta on tullut jo osa normaalia rakentamistapaa ja siitä ei ole tarkoituksenmukaista saada innovaatiopisteitä.

Rakennustieto julkaisee verkkosivuillaan tiedot voimassa olevista hyväksytyistä innovaatioista. Innovaatiota voi hakea erillisellä innovaatiohakemuksella. Rakennustiedon ympäristöluokituksen työryhmä hyväksyy tai hylkää innovaation.