EPD-ympäristöselosteen hakeminen

Rakennustiedon EPD:tä haetaan täyttämällä hakemuslomake. Lähetäthän EPD-hakemuksen meille liitteineen viimeistään 3 työpäivää ennen kokousta, jotta hakemus liitteineen ehditään tarkistaa. Seuraavat EPD-kokoukset ilmoitetaan etusivulla.


Jotta yritys voi hakea Rakennustiedon EPD:tä, täytyy yrityksellä olla lisäksi seuraavat tiedot valmiina:

 • allekirjoitettu ympäristöseloste, josta käy ilmi kaikki malliselosteessa esitetyt asiat
 • verifiointiraportti
 • verifioinnin tarkistuslista
 • projektiraportti
 • keskusteluraportti verifioijan ja laskijan välillä
 • tuoteseloste
 • käyttöohje
 • Mielellään ympäristöselosteen tiedot ILCD+EPD-muodossa XML tiedostona tai ZIP kansiossa ja excel-tiedostona (EN15804:2019) ECO Platformin ECO Portaalissa julkaisuun

Huom. Jos hakemuksesta puuttuu liitteitä, hakemusta ei käsitellä. Prosessi aloitetaan, kun kaikki tarvittavat liitteet on saatu.
Lue lisää ympäristöselosteista ja hakuprosessista Rakennustiedon EPD Guidelinestä. Guideline on ladattavissa Materiaalit-sivulla.

Rakennustiedon EPD:t hyväksytään Rakennustietosäätiö RTS:n päätoimikunnan asettamassa selostetyöryhmässä. Työryhmä varmistaa, että kaikki oleellinen tieto on esitetty niin selosteessa, verifiointitodistuksessa kuin hakemuksessa. Rakennustieto ilmoittaa yritykselle hyväksynnästä, jonka jälkeen yritykselä on oikeus liittää RTS EPD -logo selosteen yhteyteen.

PT42 hyväksyi EN15804 + A1 mukaan laadittuja selosteita 7/2022 asti. 8/2022 lähtien PT42 hyväksyy ainoastaan selosteita, jotka on laadittu EN15804+A1+A2 (EN15804:2019) mukaan.

Hyväksytyt selosteeennustiedon EPD-ympäristöselosteita -sivulle, jossa on mainittuna kaikki hyväksytyt, voimassa olevat selosteet. Tämän lisäksi yrityksellä on mahdollisuus saada maininta Rakennustiedon EPD:stä Rakennustiedon tuotetietokantaan.
Standardin EN 15804 mukaan seloste on voimassa viisi vuotta verifioinnista. RTS EPD -tunnuksen käyttöoikeutta voi hakea selosteen voimassaoloaikana.

RTS EPD -hyväksynnästä veloitetaan julkaisumaksu. Katso EPD julkaisuhinnasto

Malliseloste ja menetelmäohje EPD:n laadintaan

Mikä on RTS PCR ja miten sitä käytetään?

Jotta yritys voisi laatia ympäristöselosteen joko itse tai yhdessä asiantuntijan kanssa, täytyy yrityksen hankkia sekä EN 15804:2019 standardi että menetelmäohje Rakennustietosäätiö RTS:n julkaisemat ympäristöselosteet (EPD): Laadinnan yleiset ohjeet (RTS PCR). Standardin voi hankkia helposti SFS:ltä ja RTS PCR löytyy Ladattavat materiaalit -sivulta. Huomioi myös datan laatuun liittyvä standardi (Data quality – EN 15941).

Menetelmäohjeesta (RTS PCR) löytyy kaikki täydentävä ja selittävä tieto, mitä standardista ei löydy. RTS EPD -tietoja ei voi laatia jommankumman mukaan, vaan aina on käytettävä molempia yhdessä. Standardissa on kerrottu perustiedot ympäristöselosteiden laadinnasta, ja RTS PCR:ssä kerrotaan seuraavat asiat, jotka tarvitaan Rakennustiedon EPD:tä varten:

 • esitettävät informaatiomoduulit A, C ja D sekä lisämoduuli A4 ja niihin liitettävät tiedot
 • lisätiedot tuote-, materiaali- ja energiavirtojen kohdentamisesta
 • lisätietoja uudelleenkäytön, kierrätyksen ja muun hyödyntämisen kohdentamismenettelystä
 • lisätietoja kuljetuksista työmaalle
 • lisätietoja moduulista B6, energian käyttö ja B7, veden käyttö
 • lisätiedot sisäilmaan päätyvistä emissioista ja vaarallisista aineista
 • tuoteseloste

RTS PCR:n tietoja päivitetään tarpeen mukaan. Tietojen päivityksestä ja PCR:n sekä ympäristöselostetoiminnan kehittämisestä vastaa Rakennustietosäätiö RTS:n nimeämä toimikunta PT42 RTS EPD.

Lataa menetelmäohje RTS PCR Ladattavat materiaalit

Mikä on malliseloste ja mihin sitä voi käyttää?

Rakennustieto julkaisee RTS PCR:n liitteenä Rakennustiedon EPD -malliselosteen esimerkkinä selosteesta, josta löytyvät kaikki Rakennustiedon EPD:ssä vaaditut tiedot. Yritys, joka haluaa laatia ympäristöselosteen, täytyy laatia seloste niin, että siitä löytyvät kaikki malliselosteessa esitetyt tiedot.

Malliselosteessa on esitetty kaikki standardin vaatimat tiedot tuotteen kuvasta yrityksen tietoihin ja allekirjoituksiin saakka. Ympäristöselosteen laatija voi tarkastaa selosteen avulla, että yrityksen selosteessa on mainittu kaikki asiat. Selostemallissa esitetyt tiedot ovat pakollisia ellei toisin ole mainittu.

Lataa EPD malliseloste Ladattavat materiaalit-sivulta.