Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus

Ilmanvaihtotuotteiden M1-puhtausluokitus on auttanut suomalaisia saavuttamaan raikkaan tuloilman jo yli 20 vuotta. Vuonna 2001 käyttöön otettu ilmanvaihtotuotteiden M1-puhtausluokitus luotiin edistämään puhtaiden ja hajuttomien ilmanvaihtotuotteiden kehittämistä ja käyttöä. Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilma-asioiden huomioimista suunnittelun, rakentamisen ja käytön kaikissa vaiheissa. Osa tätä prosessia on puhtaat ilmanvaihtotuotteet, jotka auttavat saavuttamaan hyvän sisäilmanlaadun.

Mikä on M1-puhtausluokitus?

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio, jonka tarkoituksena on auttaa saavuttamaan puhdas ja hajuton tuloilma.

Lue lisää >

Luokitusprosessi

Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus, johon tulee liittää sekä testausraportti että pyydetyt tiedot tuotteista.

Lue lisää >

Hae luokitusta

Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus. Luokitusta haetaan hakemusportaalin kautta.

Siirry hakemusportaaliin >

Tulevat luokituskokoukset

Löydät tulevat luokituskokouspäivämäärät hakemusportaalin etusivulta.

Hakemus tulee jättää käsiteltäväksi viimeistään neljä (4) työpäivää ennen kokousta, jotta se ehditään lisätä kokouksen asialistalle. Jos hakemus vaatii lisätietoja, siirtyy se luokitustyöryhmän käsiteltäväksi vasta, kun kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu. Kaikki hakemukset tulee jättää käsiteltäväksi hakemusportaalin kautta, sähköpostitse tai postitse toimitettuja hakemuksia ei pystytä käsittelemään. Hakemuksiin liittyvät päätökset ja luokitusdokumentit toimitetaan hakijalle pääsääntöisesti kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta, jossa hakemus käsiteltiin.

Luokitustoiminnan pohjana monialainen osaaminen ja puolueettomuus

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen omistaa Rakennustietosäätiö RTS sr ja luokitustoimintaa operoi Rakennustietosäätiö RTS:n omistama Rakennustieto Oy. Luokitustoimintaa ohjaa ja kehittää Rakennustietosäätiö RTS:n nimittämä päätoimikunta Sisäilmasto (PT 41), jossa ovat edustettuina mm. rakennustuoteteollisuus, rakennuttajat, suunnittelijat sekä tutkimuslaitokset. Luokitushakemukset ja luokituspäätöksiin liittyvät asiat käsitellään luottamuksellisesti erillisessä puolueettomassa luokitustyöryhmässä. Luokitustoiminta perustuu Sisäilmastoluokitus 2018 -dokumenttiin, luokituksen sääntöihin sekä luokituspäätöksen tekohetkellä voimassa oleviin luokituskriteereihin ja -periaatteisiin.

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on osa Sisäilmastoluokitusta

Vapaaehtoisuuteen perustuva ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokitus on osa Sisäilmayhdistys ry:n ja Rakennustietosäätiö RTS:n kehittämää laajempaa Sisäilmastoluokitus-kokonaisuutta. Sisäilmastoluokitus julkaistiin ensimmäistä kertaa vuonna 1995 nimellä Sisäilmaston, rakennustöiden ja pintamateriaalien luokitus ja sitä on sen jälkeen päivitetty vuosina 2001, 2008 ja 2018. Sisäilmastoluokitus palvelee rakennus- ja taloteknistä suunnittelua, urakointia sekä laite- ja materiaalivalmistusta rakennettaessa entistä terveellisempiä ja viihtyisämpiä rakennuksia.

M1-puhtausluokituksen piiriin kuuluu ilmanvaihtokanavistot ja päätelaitteet

M1-puhtausluokitus on ainutlaatuinen suomalainen innovaatio. Vapaaehtoisuuteen perustuva M1-puhtausluokitus on kehitetty huomioiden suomalainen käsitys hyvästä sisäilmasta. Hyvä sisäilma on puhdasta ja se ei haise, joten näitä asioita on syytä vaatia myös ilmanvaihtokanavistolta. M1-puhtausluokitusta voivat hakea maahantuojat ja valmistajat luokituksen piiriin kuuluville tuotteille:

  • ilmanvaihtokanavat ja niiden osat sekä sulku-, säätö- ja palopellit
  • ilmansuodattimet
  • äänenvaimentimet
  • ilmanvaihdon päätelaitteet

Tällä hetkellä puhtausluokituksen piiriin eivät kuulu esim. kanavistojen pinnoitusaineet sekä itsekantavat mineraalivillakanavistot, mutta luokitusta ollaan kehittämässä myös näiden tuotetyyppien suhteen. Eristeet, saumamassat sekä muut rakennusmateriaalit kuuluvat rakennusmateriaalien päästöluokituksen piiriin.

Luokitusta haetaan hakemuksella

Ilmanvaihtotuotteiden puhtausluokituksen voi myöntää vain Rakennustieto. Luokituksen myöntämistä varten tarvitaan aina laboratoriotestien lisäksi myös luokitushakemus. Lisäohjeita luokituksen hakemiseen löydät osiosta Luokituksen hakeminen ja eri hakemustyypit.

M1-luokitus on voimassa kolme (3) vuotta

M1-puhtausluokitus ja luokitustunnuksen käyttöoikeuden voimassaoloaika on kolme (3) vuotta luokituksen myöntämisestä. Jos tuotteen koostumus ja valmistusprosessi ovat pysyneetensimmäisen luokituskauden aikana muuttumattomina, voi tuotteen luokitukselle hakea yhden 3-vuotisen jatkokauden ilman uutta testausta.

Kun tuote on ollut luokiteltuna kuusi (3+3) vuotta, tulee tuote testata uudelleen. Luokituksen jatko- ja uusintakausien voimassaolo jatkuu siitä mihin edellinen luokituskausi päättyy, joten hakija ei häviä hakemalla luokitukselleen jatkoa tai uusintaa ennen luokituskauden umpeutumista, mutta ei toisaalta myöskään voita mitään hakemalla lisäkautta myöhässä.

Luokituksen jatkoa ja uusintaa voi hakea 6 kk ennen luokituksen umpeutumista. M1-luokitukseen ei sisälly vuosimaksuja taivu osittaisia auditointeja ja luokitusmaksu on sama riippumatta hakemustyypistä (uusi-, jatko- tai uusintahakemus).

Luokitustunnuksen käyttöoikeus on yritys- ja tuotekohtainen

M1-luokitustunnus on Rakennustietosäätiö RTS sr:n rekisteröity tavaramerkki, jota saa käyttää tuotteen markkinoinnissa vain, jos tuotteella on voimassa oleva Rakennustiedon myöntämä M1-luokitus. M1-luokitus myönnetään kolmeksi (3) vuodeksi kerrallaan.Tänä aikana yrityksellä on oikeus merkitä luokiteltu tuote luokitustunnuksella ja käyttää sitä tuotteen markkinoinnissa.

M1-luokitustunnusta voi käyttää markkinoinnissaan vain se yritys, jonka tuote on hyväksytty M1-luokkaan. Yritys voi käyttää luokitustunnusta vain niiden tuotteiden kohdalla, joille on myönnetty luokitus, eikä luokitustunnuksella voi viitata koko yritykseen. Luokitustunnuksen käytöstä on annettu tarkemmat ohjeet puhtausluokituksen yleisissä säännöissä.

Kaikki M1-luokitellut tuotteet julkaistaan Rakennustiedon M1-tietokannassa, jossa tuotteita voi etsiä joko yrityksen tai tuotteen nimellä sekä Talo 2000 -luokituksen mukaisesti. Mikäli tuotetta ei löydy hakupalvelusta, sitä ei joko ole luokiteltu lainkaan tai luokitus on umpeutunut. Jokaiseen M1-luokitukseen liittyy myös luokitustodistus, jonka jakelusta vastaa luokituksen haltija.

Tieto tuotteen M1-luokituksesta voidaan ilmoittaa myös Rakennustiedon Tuotetiedon tietokannassa osana muuta tuotetietoa ja mikäli urakoitsijalla on käytössään Tuotetiedon hallintapalvelu (aiemmin RT-urakoitsijan tuotetieto), siirtyy tieto tuotteen M1-luokituksesta myös osaksi urakkadokumentaatiota.

 

Laadunvalvonta ja valmistajan velvollisuudet  

Luokiteltujen tuotteiden laadunvalvonta ja -varmistus on luokituksen haltijan vastuulla. Väärinkäytöstapauksissa tai mikäli käy ilmi, että luokituksen myöntämisperusteiden vaatimukset eivät enää täyty Rakennustieto Oy voi peruuttaa puhtausluokituksen ja luokitustunnuksen käyttöoikeuden.

Luokituksenhaltija on velvollinen ilmoittamaan etukäteen Rakennustieto Oy:lle muutoksista, jotka koskevat tuotteen valmistusmenetelmiä, koostumusta tai muita ominaisuuksia, jos muutoksilla voi olla vaikutusta tuotteen puhtausluokitukseen. Luokitustyöryhmä arvioi annetun ilmoituksen perusteella tuotteen tai tuoteryhmän uusintatestaustarpeen.

 

Valmistajalla on myös vastuu tarjota riittävä ohjeistus tuotteensa käyttöön ja ylläpitoon:

  • miten tuote kuuluu varastoida
  • minkälaisiin käyttökohteisiin ja minkälaisten tuotteiden kanssa tuote soveltuu käytettäväksi
  • miten tuotetta pitää huoltaa ja ylläpitää