Rakennustiedon Ilmastoseloste

Rakennustiedon Ilmastoseloste tarjoaa yhdessä paketissa rakentamislain mukaan tuotteista tarvittavat hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot. Tiedot ilmoitetaan Rakennustiedon Ilmastoselosteessa juuri lain ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Mikä on Ilmastoseloste?

Rakennustiedon Ilmastoseloste tarjoaa yhdessä paketissa rakentamislain mukaan tuotteista tarvittavat hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot.

Lue lisää >

Verifiointiprosessi

Kolmannen osapuolen todentamat selosteet on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Kolmannen osapuolen todentamia selosteita kutsutaan verifioiduiksi eli todennetuiksi.

Lue lisää >

Hae Ilmastoselostetta

Rakennustiedon Ilmastoselostetta haetaan täyttämällä hakemuslomake. Jotta yritys voi hakea Ilmastoselostetta, täytyy yrityksellä olla lisäksi tarvittavat dokumentit valmiina.

Lue lisää>

Ajankohtaista

Uutiset latautuu tähän.

Lisää uutisia >

Mikä on Ilmastoseloste?

Rakennustiedon Ilmastoseloste - kaikki rakennuslain edellyttämät ympäristötiedot yhdessä paketissa

Rakennustiedon Ilmastoseloste tarjoaa yhdessä paketissa rakennuslain mukaan tuotteista tarvittavat hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot. Tiedot ilmoitetaan Rakennustiedon Ilmastoselosteessa juuri lain ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Hiilijalanjälkitiedot perustuvat standardiin EN15804, joka on EPD-dokumenttien standardi. Rakennustiedon Ilmastoselosteen hiilijalanjälkitiedot ovat täysin samat kuin EPD-dokumentin hiilijalanjälkitiedot. Hiilikädenjälki ja materiaalitiedot perustuvat Suomen uuden rakentamislain ja siihen liittyvien asetusten tietoihin. Mikään muu seloste ei tarjoa tietoja rakennuslain ja asetusten edellyttämällä tavalla.

Täältä löydät Rakennustiedon Ilmastoselosteen hakemuslomakkeen ja hinnaston.

Rakennustiedon Ilmastoselosteen tiedot

Uusi rakentamislaki tulee voimaan 1.1.2025 ja jatkossa rakentamislupaan kuuluu myös Ilmastoselvitys ja Materiaaliseloste. Ilmastoselvitykseen kuuluvat hiilijalanjälki ja hiilikädenjälki. Jalanjälki kertoo rakennuksen ja rakentamisen aikaansaamista päästöistä ja hiilikädenjälki antaa tietoja rakennuksen aikaansaamista päästöjen vähenemisistä, kuten materiaalien kierrätyksellä, energiaksi hyödyntämisellä tai materiaaleihin sitoutuneen hiilen hyödyistä.

Rakennustiedon ilmastoseloste sisältää kaikki EN 15804+A2 -standardissa esitetyt hiilijalanjäljen GWP-indikaattorit. Ne on esitetty myös malliselosteessa.

Pääpiirteittäin tiedot ovat seuraavat:

Tuotteen tiedot

 • Tuotekuvaus, Tuotteen ja sen käytön kuvaus, Tuotestandardit, Fysikaaliset ominaisuudet
 • Tuotteiden pääraaka-aineet ja tuoteseloste (ilmoitetaan tehtaalle tuodut)
 • Lista tuotteen sisältämistä REACH SVHC -aineista

Elinkaariarvioinnin laskentaperusteet

 • Toiminnallinen/ilmoitettu yksikkö
 • Tuotevaihe sisältää moduulit A1 (Raaka-aineiden hankinta), A2 (Kuljetukset) ja A3 (Valmistus) ja A4 (Kuljetukset työmaalle) sekä osan C ja D uudelleenkäyttö, hyödyntäminen, kierrätys tiedot.

Elinkaariarvioinnin tulokset

 • Ympäristövaikutukset
 • Tekniset lisätiedot (Skenaariot mitä käytetty, auttaa rakennustason arviointia)
 • Käyttö, Tuotteen kuljetus, Hukka työmaalla, End-of-life, Jätteen käsittely, Uudelleenkäyttö  
 • Hyödyntäminen, Kierrätys  
 • Lisätietoja

Rakennustiedon Ilmastoselosteen käyttökohteet

Rakennustiedon ilmastoselosteita rakennusmateriaaleille voidaan laatia montaa eri käyttötarkoitusta varten.

Rakennustuotteen valmistaja voi tehdä selosteen:

 • Yrityksen omaan käyttöön, jotta tiedostetaan tuotteiden ympäristövaikutukset.
 • Tuotetta käyttävien toimijoiden käyttöön, jotka tarvitsevat selosteen tietoja esim. ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen laadintaan

Rakennustiedon ilmastoseloste laaditaan yleensä muiden toimijoiden käyttöön. Ensisijainen käyttötarkoitus on ilmastoselvityksen mukainen rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskenta sekä materiaaliselosteen laadinta. Rakennustiedon ilmastoseloste täyttää rakennuslain ja tulevien asetusten määrittämät vaatimukset hiilijalanjälki-, hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedoille. Selosteen mukaiset tiedot kelpaavat siis ilmastoselvitykseen ja materiaaliselosteeseen.

Ilmastoselosteet voivat olla yhden tai useamman organisaation tuottamia selosteita yhdelle tuotteelle taikka tuoteryhmälle, joka sisältää samankaltaisia tuotteita. Rakennustiedon ilmastoselosteessa esitetään mahdollisimman yksinkertaisesti tuotteen tiedot ja laskennalliset ympäristövaikutukset hiilijalanjäljen- ja hiilikädenjäljen osalta. Lisäksi ilmastoseloste sisältää materiaaliselosteen mukaiset materiaali- ja alkuperätiedot.

Soveltuvatko Rakennustiedon ilmastoselosteeet käytettäväksi kansainvälisesti?

Rakennustiedon ilmastoselosteen ensisijainen tarkoitus on tuottaa mahdollisimman kevyesti kansallisen lainsäädännön edellyttämiä hiilijalanjälki-, -kädenjälki- ja materiaaliselostetietoja. Hyödyntäen kuitenkin standardinmukaista menettelytapaa niiden tietojen osalta, sekä edellyttäen 3. osapuolen verifiointia ja julkaisua. Tällöin tiedot ovat rakennustasolla vertailukelpoisia ja varmennettuja.

Rakennustiedon ilmastoselosteen kelpaavuutta kansainvälisesti ei voida taata, koska selosteessa ei ilmoiteta muita EN 15804 standardin edellyttämiä ympäristöindikaattoreita kuin edellä mainittu hiilijalanjälki. Lisäksi hiilikädenjälki- ja materiaaliselostetiedot on määritetty menetelmäohjeessa rakennuslain edellyttämällä tavalla.

Missä Rakennustieto julkaisee tiedot?

Rakennustieto julkaisee hyväksytyt selosteet omassa hakupalvelussaan. Hyväksytyt yrityskohtaiset selosteet voidaan julkaista erillisellä julkaisusopimuksella Rakennustiedon Rakennustiedon Tuotetiedossa osana muuta yrityksen tuotetietoa.

Rakennustiedon Ilmastoselosteen verifiointi – kolmannen osapuolen todentama seloste?

Kuka tahansa voi esittää haluamiaan ympäristötietoja tuotteestaan. Kolmannen osapuolen todentaman Rakennustiedon ilmastoselosteen tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi. Kolmannen osapuolen todentamia selosteita kutsutaan verifioiduiksi eli todennetuiksi selosteiksi. Verifiointi tapahtuu standardien (EN ISO 14025 ja ISO 21930:2007) mukaisesti hyväksytyn verifioijan toimesta.

Rakennustiedossa hyväksytään ainoastaan selosteita, jotka on tarkastettu kolmannen osapuolen toimesta. Rakennustieto julkaisee kaikkien hyväksyttyjen verifioijien tiedot nettisivuillaan, joten yrityksellä on mahdollisuus valita listasta haluamansa verifioijan.

Kuka voi verifioida Rakennustiedon ilmastoselosteen?

Rakennustiedon ilmastoselosteen verifiointi tapahtuu standardin ISO 14025:2006 mukaan: Verification: confirm, through the provision of objective evidence, that specified requirements have been fulfilled. ISO 14025:2006, kohta 3.9.

Verifiointi on erittäin tärkeä ja vaativa osa Rakennustiedon ilmastoselosteen laadunvarmistusta. Verifioinnilla todennetaan, että kaikki esitetyt tiedot ovat oikeita ja että kaikki selosteelle asetetut vaatimukset on täytetty.

Rakennustiedon ilmastoselosteen voi verifioida Rakennustiedon EPD:n verifioijaksi hyväksytyt henkilöt. Tarkemmat tiedot verifiointivaatimuksista ja käytännöistä löytyvät Rakennustiedon EPD:n verifiointisivulta.