Tuotteiden testaus ja luokituskriteerit

Tuotteiden testaus

Rakennusmateriaalien päästöluokitusta hakevan yrityksen tulee ennen luokituksen hakemista testauttaa tuotteensa puolueettomassa, Rakennustiedon hyväksymässä laboratoriossa. Hakija sopii testaukseen liittyvistä käytännön järjestelyistä laboratorion kanssa ja laboratorio ohjeistaa esimerkiksi näytteenoton, tarvittavan näytemäärän sekä tuotteen pakkaus- ja toimitustavan. Hakija vastaa testaukseen liittyvistä kuluista ja maksaa ne suoraan testauslaitokselle. Hakija ilmoittaa tuotteen valmistukseen ja tuotenäytteen keräilyyn liittyvät tiedot laboratoriolle käyttäen laboratoriolta saatavaa näytteenottoraporttia.

 

M1-luokituksen vaatima emissiotestaus perustuu eurooppalaiseen harmonisoituun testistandardiin EN 16516 (Construction products: Assessment of release of dangerous substances. Determination of emissions into indoor air). Tarkemmin testausta ohjaa testausprotokolla, jossa määritellään mm. näytteenotto-ohjeet sekä tuotetyyppikohtainen näytekappalevalmistus. Jos standardien ja testausprotokollan välillä on ristiriita, on testausprotokolla pätevämpi kuin standardi. Mahdolliset tapauskohtaiset testaustapapäätökset tehdään aina luokitustyöryhmän, ei testilaboratorion, toimesta. Jos jonkin tuotetyypin testausta ei ole käsitelty testausprotokollassa tai testauksesta herää kysymyksiä, tulee asiasta olla yhteydessä päästöluokituksen tuotepäällikköön ennen testausta. Jos testaus on tehty luokitustyöryhmän päätöksen tai testausprotokollan vastaisesti, ei luokitusta voida myöntää testauksen perusteella ja testaus joudutaan uusimaan.

Testattavat ominaisuudet

Tuotteista testataan seuraavat ominaisuudet:

  • haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaisemissio (TVOC)
  • EU-LCI-listan mukaisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) emissiot
  • formaldehydin (HCOH) emissio
  • ammoniakin (NH3) emissio
  • EY:n asetuksen nro 1272/2008 luokkiin Carc. 1A ja Carc. 1B kuuluvien karsinogeenisten yhdisteiden emissio
  • hajun hyväksyttävyys

Luokituskriteerit

M1-luokitus keskittyy rakennusmateriaaleista ja kalusteista huoneilmaan kulkeutuviin päästöihin eli emissioihin. Ainoa rakennusmateriaalien koostumukseen kohdistuva vaatimus on vaatimus laastityyppisten tuotteiden (esim. laastit, tasoitteet ja silotteet) kaseiinittomuudesta. Pehmustettujen työ- ja auditoriotuolien verhoilu ei puolestaan saa sisältää ruiskutettavia homeenestoaineita.

Rakennusmateriaalien päästöluokituskriteerit perustuvat pinta-alakohtaiseen pintaemissionopeuteen (area specific emission rate, SER). Nämä luokituskriteerit on esitetty taulukossa 1. Tietyissä tapauksissa SER-laskennan perusteena käytettävän pinta-alan määrittäminen on haasteellista, jolloin pinta-alaperustaisen pintaemissionopeuden [mg/m²h] sijaan voidaan määrittää kappalekohtainen pintaemissionopeus [mg/kpl*h]. Tällöin vertailu M1-luokituksen kriteereihin tapahtuu mallihuonepitoisuuden [µg/m³] avulla taulukossa 2 esitetyin raja-arvoin. Pintaemissionopeuden muunto mallihuonepitoisuudeksi tapahtuu standardin EN 16516 mukaisin laskentakaavoin testausprotokollassa esitettyjen kuormituskertoimien (loading factor, L) avulla.

Taulukko 1. Rakennusmateriaalien ja kalusteiden pintaemissionopeusperustaiset M-luokituskriteerit.

 

Laskennallisista ja analyysiteknisistä syistä johtuen pienten (L = 0,05 m²/m³) ja erittäin pienten (L = 0,007 m²/m³) pintojen emissioita on mielekkäämpää vertailla M1-luokituksen raja-arvoihin pintaemissionopeuden [mg/m²h] sijaan mallihuonepitoisuuden [µg/m3] avulla (katso taulukko 2). Pieniä pintoja ovat mm. puupalkit, ovet, ikkunat sekä saumauslaastit ja hyvin pieniä pintoja mm. tiivistysaineet.

Taulukko 2. Rakennusmateriaalien mallihuonepitoisuusperusteiset M1-luokituskriteerit.

 

Pehmustettujen työtuolien päästöjä vertaillaan M1-luokituksen raja-arvoihin mallihuonepitoisuuden [µg/m3] avulla (katso taulukko 3).

Taulukko 3. Pehmustettujen työtuolien mallihuonepitoisuusperusteiset M1-luokituskriteerit.

Valtuutetut testauslaboratoriot 

Alla olevasta listasta löydät maakohtaisessa järjestyksessä kaikki laboratoriot, jotka Rakennustieto on hyväksynyt tekemään emissiotestejä M1-luokitusta varten. Huomioithan, että pelkkä testaus ei oikeuta markkinoimaan tuotetta M1-luokiteltuna, vaan luokitusta tulee aina hakea Rakennustiedolta.

 

Suomi

Eurofins Expert Services Oy
Hanna Kajander
MaterialEmissions(at)eurofins.fi
+358 40 829 4627

Postiosoite: PL 47, 02151 Espoo
Käyntiosoite: Kivimiehentie 4, 02150 Espoo
www.eurofins.fi/expertservices

Belgia 

Normec Product Testing
Dr. Marc Lor
marc.lor(at)normecgroup.com
+32 492 155 529

Honderdweg 13, 9230 Wetteren, Belgium
https://normecservaco.com/en/dienst/normec-product-testing

Italia 

CATAS S.p.A.
Dr. Daniele Bergamasco
bergamasco(at)catas.com
+39 0432 747 249

Via Antica 24, 33048 San Giovanni al Natisone (UD), Italy
www.catas.com

Itävalta

OETI – Institut für Okologie, Technik und Innovation GmbH
Dipl.-Ing. Rolanda Ratkic
rolanda.ratkic(at)oeti.biz
+43 1 544 2543 73

Siebenhirtenstrasse 12A, Objekt 8, 1230 Vienna, Austria
www.oeti.at

Ruotsi

Research Institutes of Sweden
Maria Rådemar
maria.rademar(at)ri.se
+46 10 516 5165

Ulrika Johansson
ulrika.johansson(at)ri.se
+46 10 516 5322

Postiosoite: P.O. Box 857, 501 15 Borås, Sweden
Käyntiosoite: Brinellgatan 4, 504 62 Borås, Sweden
www.ri.se/

Saksa

eco-INSTITUT
Daniel Tigges
Daniel.Tigges(at)eco-institut.de
+49 221 931 245 30

Schanzenstrasse 6-20, Carlswerk 1.19, 51063 Cologne, Germany
www.eco-institut.de

Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie GmbH
Anne Kuban
Anne.Kuban(at)ihd-dresden.de
+49 351 4662 0

Zellescher Weg 24, 01217 Dresden, Germany
www.eph-dresden.de

Textiles & Flooring Institute GmbH
Sezer Yildiz, M.Sc.
s.yildiz(at)tfi-aachen.de
+49 241 9679 175

Charlottenburger Allee 41, 52068 Aachen, Germany
www.tfi-online.de

TÜV Rheinland LGA Products GmbH
Dr. Jelena Galinkina
jelena.galinkina(at)de.tuv.com
+49 911 655 5614

Tillystr. 2, 90431 Nürnberg, Germany
www.tuv.com/safety

Tanska

Danish Technological Institute
Jakob Thaysen Rørbech
e-lab@dti.dk
+45 7220 2487

Gregersensvej, 2630 Taastrup, Denmark
www.dti.dk

Eurofins Product Testing A/S
Kenn Ravnmose Jørgensen
KennRavnmoseJorgensen(at)eurofins.dk
+45 20 82 59 03

Smedeskovvej 38, 8464 Galten, Denmark
www.eurofins.com

Yhdysvallat

Berkeley Analytical Associates, LLC
Alfred T. Hodgson
ahodgson(at)berkeleyanalytical.com
+1 510 236 2325

815 Harbour Way South, Unit 6, 94804 Richmond, CA, USA
www.berkeleyanalytical.com