Rakennustiedon EPD-ympäristöseloste

Rakennustiedon EPD -ympäristöseloste esittää luotettavasti rakennustuotteiden ympäristövaikutukset.Kysyntä kestävän kehityksen vaatimukset täyttäville kiinteistöille kasvaa. Tässä apuna sekä olennaisena tiedon lähteenä toimivat kolmannen osapuolen verifioimat EPDt.

Rakennustiedon EPD on ympäristöseloste, jossa esitetään tuotteen ympäristövaikutukset. Niiden laskenta tehdään elinkaarianalyysillä (LCA) tuotteen koko elinkaaren ajalta. Tuotteen ympäristövaikutukset on siis koottu ja laskettu raaka-ainehankinnasta aina loppusijoitukseen saakka.

Elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset ovat tärkeitä kriteereitä rakennusmateriaalien valintoja tehtäessä. Myös rakennusten hiilijalanjäljen laskennan apuna käytetään materiaalien osalta verifioituja ympäristöselostetietoja.

Mikä on Rakennustiedon EPD-ympäristöseloste

Rakennustiedon EPD:t ovat vapaaehtoisia ja puolueettomia. Tiedot esitetään EN 15804 standardin mukaisesti. Tällä varmistetaan, että selosteiden tiedot ovat vertailukelpoisia tehtäessä rakennustason tai rakennusosien laskentaa.

Lue lisää>

Verifiointiprosessi

Kuka tahansa voi laatia ympäristöselosteen tuotteelleen ja esittää selosteessa haluamiaan ympäristötietoja. Kolmannen osapuolen todentamat selosteet on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.

Lue lisää>

Hae Rakennustiedon EPD:tä

EPD:tä haetaan täyttämällä hakemus hakemusportaalissa

Hakemusportaaliin>

Tulevia EPD-työryhmän kokouksia

Seuraavat kokouspäivät löytyvät hakemusportaalin etusivulta.

Ajankohtaista

Uutiset latautuu tähän.

Lisää uutisia >

Mikä on Rakennustiedon EPD-ympäristöseloste

Rakennustiedon EPD -ympäristöselosteen avulla rakennusurakoitsijat, rakennuttajat ja suunnittelijat ymmärtävät paremmin rakennustuotteisiin ja materiaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä. Rakennustiedon EPD -ympäristöseloste on tyypin III ympäristömerkki.

Rakennustiedon EPD:t ovat vapaaehtoisia ja puolueettomia. Tiedot esitetään EN 15804 standardin mukaisesti. Tällä varmistetaan, että selosteiden tiedot ovat vertailukelpoisia tehtäessä rakennustason tai rakennusosien laskentaa.

Standardin mukaisilla indikaattoreilla kuvataan tuotteen elinkaaren aikana aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita ovat mm.:

  • ilmastonmuutosvaikutus, joka huomioi hiilijalanjäljen
  • otsonia tuhoavat aineet, jotka ohentavat otsonikerrosta
  • maaperää ja vesistöjä happamoittavat päästöt, jotka vahingoittavat ekosysteemejä ja rakennettua ympäristöä
  • rehevöitymistä aiheuttavat päästöt, jotka aiheuttavat happikatoa vesistöissä
  • uusiutumattomien energiavarojen ja mineraalivirtojen ehtyminen, joka aiheutuu näiden resurssien hyväksikäytöstä.

Rakennustiedon EPD -ympäristöselosteet ovat kolmannen osapuolen verifioimia eli todentamia. Niissä esitetyt tiedot on tarkastettu ja todettu luotettavaksi ympäristötiedon lähteeksi.