Miksi valita Rakennustieto EPD:n julkaisijaksi?

Ainoa suomalainen EPD-julkaisija

Palvelemme suomen kielellä joustavasti ja asiantuntevasti.

Rakennustieto on Rakennustietosäätiö RTSn omistama osakeyhtiö ja osa RTS-konsernia.

Tuotot ohjautuvat Rakennustietosäätiön toiminnan kautta koko kiinteistö- ja rakentamisalan kehittämiseen – ja eli koko toimialan hyväksi.

Pohjoismainen ristiintunnustus

EPD-selosteiden ristiintunnustuksesta on sovittu Pohjoismaisten EPD-julkaisijoiden kesken, eli mukana on Rakennustiedon lisäksi EPD International, EPD Norge ja EPD Denmark. Käytännössä tämä mahdollistaa sen, että tuotteen ympäristöselosteen voi julkaista useamman kuin yhden julkaisijaoperaattorin järjestelmässä. Järjestelmillä voi olla vaatimuksia, kuten että kuljetus A4 moduulissa on laskettu ja ilmoitettu myös toisen julkaisijan vaatimusten mukaan.

Sopimus mahdollistaa myös toisen julkaisuohjelman tuoteryhmäkohtaisten PCR-dokumenttien hyödyntämisen. Näiden hyöty on siinä, että näiden avulla saadaan EPD-selosteisiin tuotteelle sopivia ja yhtenäisiä oletuksia käyttöön, jolloin myös selosteiden tiedot ovat paremmin vertailtavissa. Jos haluat hyödyntää muissa sopimuksen piirissä olevissa järjestelmissä tehtyä tuoteryhmäkohtaista PCR-dokumenttia  Rakennustiedon EPD-ympäristöselosteessa, niin ole yhteydessä, jotta voimme tutkia ja hyväksyä PCR-dokumentin.

Tuotetieto

Tuotetieto on maailman ensimmäinen paikka, jossa CO2-tiedot on yhdistetty GTIN-koodatulle tuotetasolle. Puramme puolestanne EPD:nne rakenteelliseen muotoon eli poimimme EPD:stä n. 20 tietokenttää ja välitämme tietonne koko toimialan käyttöön niin Tuotetiedon haussa, hallintapalvelussa kuin rajapinnoissa. Tuotetiedon avulla tuotteenne nousee markkinassa esiin kilpailijoistanne ja olette hankinnan sekä suunnittelijoiden löydettävissä. Tiedot välittyvät myös urakoitsijoille ja tilaajille kuin itsestään. Tuotetiedon avulla saatte moninkertaisen hyödyn EPD:n julkaisemisesta ja varmistat että EPD tulee aidosti käyttöön.

Tuotetieto on ratkaisu koko rakennusalalle elinkaaren aikaiseen tuotetiedonhallintaan. Tuotetieto helpottaa suunnittelua, päätöksentekoa, valvontaa ja vaadittavaa dokumentointia. Lisätietoja: Tuotetieto.fi

Tuoteryhmä EPD

Tuotteiden ollessa keskenään riittävän samankaltaisia valmistukseltaan ne voidaan julkaista tuoteryhmänä (yhdessä tai useammassa) EPD-selosteessa. Tällä tavalla voidaan säästää merkittävästi kustannuksissa, kun tuotteita saadaan ryhmiteltyä. Esimerkkinä ryhmittelystä käy samalla tuotantolaitoksella valmistettavat betoniset pilarit, palkit ja seinäelementit, vaikka tuotteet vaativat eri tulostaulukot, on niiden tuotannossa niin paljon samaa, että niiden tiedot voi hyvin esittää yhdellä taustadokumentilla.

Luotettava operaattori

Olemme vastuussa EPD:n tarkistamisesta ja julkaisualustamme hallinnasta sekä EPD:n edellyttämien olemassa olevien tuoteluokkasääntöjen kehittämisestä ja/tai tunnistamisesta.

ECO Platform

Kun julkaiset EPD:n Rakennustiedossa, niin EPD julkaistaan automaattisesti myös ECO Platfomissa, joka on eurooppalaisten EPD-ohjelmien haltijoiden kattojärjestö Euroopassa.